ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG SACHGIAIBAITAP.COM

 

LƯU Ý: XIN HÃY ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG WEBSITE SACHGIAIBAITAP.COM. BẠN CHỈ CÓ THỂ SỬ DỤNG WEBSITE SACHGIAIBAITAP.COM KHI BẠN ĐỒNG Ý TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG BẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA BẢN THỎA THUẬN, HÃY NGỪNG SỬ DỤNG.

 

1. Quyền sử dụng
– Sachgiaibaitap.com là website tổng hợp sách giáo khoa, sách giải cơ bản nâng cao và các tài liệu khác liên quan đến các môn học trong chương trình Tiểu học, THCS và THPT. Khi sử dụng Sachgiaibaitap.com đồng nghĩa Người sử dụng phải tuân thủ đúng và đầy đủ các Quy định mà Sachgiaibaitap.com đưa ra.
– Ngưởi sử dụng được phép:
  • Sử dụng miễn phí Sachgiaibaitap.com
  • Nhận thông tin về các nội dung được đưa lên website Sachgiaibaitap.com
– Người sử dụng không được phép:
  • Xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của Sachgiaibaitap.com, và/hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được Sachgiaibaitap.com cho phép.
  • Có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ Người sử dụng nào khác sử dụng Sachgiaibaitap.com
– Bạn có thể sử dụng Sachgiaibaitap.com miễn phí, nhưng không được sử dụng cho mục đích thương mại.

 

2. Từ chối bảo đảm
– Sachgiaibaitap.com sẽ không xem hoặc giám sát bất cứ website nào liên kết với Sachgiaibaitap.com và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào của các website liên kết đó, rủi ro từ việc sử dụng các website đó do tự Người sử dụng chịu trách nhiệm. Sachgiaibaitap.com sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh từ việc người sử dụng dùng sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp bởi một bên thứ ba dựa trên thông tin cung cấp trên Sachgiaibaitap.com.
– Sachgiaibaitap.com không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bất kỳ sự điều chỉnh, tạm ngưng hoặc không tiếp tục cung cấp Dịch vụ của Người sử dụng.
– Sachgiaibaitap.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, thông tin của bất kỳ tài liệu tổng hợp nào được thêm vào Sachgiaibaitap.com.
– Sachgiaibaitap.com không đưa ra cam đoan, bảo lãnh hoặc đảm bảo rằng (1) Sachgiaibaitap.com sẽ đáp ứng yêu cầu của Người sử dụng, (2) việc sử dụng Sachgiaibaitap.com sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, (3) mỗi phần của dịch vụ không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn, (4) kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Sachgiaibaitap.com sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy, (5) chất lượng của mọi sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu khác mà Người sử dụng có được thông qua Sachgiaibaitap.com sẽ đáp ứng mong đợi.

 

3. Trách nhiệm
– VỀ LÝ THUYẾT, SACHGIAIBAITAP.COM CÓ THỂ CÓ LỖI TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG DO CÁC TÁC ĐỘNG KHÁCH QUAN HAY CHỦ QUAN, DO CÁC TÁC ĐỘNG CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH, HAY DO CÁC PHẦN MỀM KHÁC CHẠY TRÊN CÙNG MỘT MÁY TÍNH GÂY XUNG ĐỘT. KHÔNG TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NGƯỜI SỬ DỤNG SACHGIAIBAITAP.COM ĐƯỢC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG CÁC TỔN THẤT, THIỆT HẠI (TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP) GẶP PHẢI BAO GỒM VÀ KHÔNG GIỚI HẠN: MẤT MÁT DỮ LIỆU, SỰ SẴN SÀNG CỦA HỆ THỐNG, TIỀN, TINH THẦN, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG SACHGIAIBAITAP.COM. YÊU CẦU BỒI THƯỜNG ĐƯỢC LOẠI TRỪ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP. ĐIỀU KHOẢN NÀY LUÔN CÓ HIỆU LỰC, KỂ CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DỤNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẢN THỎA THUẬN NÀY.

 

4. Thông tin phản hồi
– Chúng tôi sử dụng các thông tin Người sử dụng cung cấp để xử lý Góp ý, phản hồi, cung cấp bản tin, thông tin về tài liệu và các thông tin khác theo yêu cầu của Người sử dụng. Bên cạnh đó, Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để cải thiện bố cục, nội dung Sachgiaibaitap.com và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng.
– Chúng tôi luôn đánh giá cao những thông tin từ Người sử dụng và rất mong nhận được những ý kiến, góp ý liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc, khiếu nại… xin gửi vào mục Góp ý trên Sachgiaibaitap.com.
– Người sử dụng đồng ý để Sachgiaibaitap.com tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người sử dụng cung cấp cho Sachgiaibaitap.com có liên quan tới Sachgiaibaitap.com và/hoặc dịch vụ của Sachgiaibaitap.com một cách hoàn toàn miễn phí. Người sử dụng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc Sachgiaibaitap.com sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả Phản hồi của Người sử dụng.

 

5. Thông tin chung
– Quyền sử dụng Sachgiaibaitap.com được cấp miễn phí cho Người sử dụng. Mặc dù Sachgiaibaitap.com sẽ chủ động hỗ trợ Người sử dụng tốt nhất trong quá trình sử dụng, nhưng Sachgiaibaitap.com không có nghĩa vụ cung cấp các chế độ bảo hành, chế độ hỗ trợ và các chế độ tương tự cho người sử dụng. Người sử dụng không được quyền yêu cầu bất cứ chế độ bảo hành, chế độ hỗ trợ và các chế độ tương tự nào.
– Bản thỏa thuận này được thực thi theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, Người sử dụng hãy liên lạc với Sachgiaibaitap.com qua địa chỉ Email: [email protected]