default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 5.00/5 - 10 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa đại số 10 nâng cao

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa đại số 10 nâng cao gồm các bài sau:

  Mệnh đề và mệnh để chứa biến
  Áp dụng mệnh để vào suy luận toán học
  Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
  Số gần đúng và sai số
  Câu hỏi và bài tập ôn tập chương l
  Đại cương về hàm số
  Hàm số bậc nhất
  Hàm số bậc hai
  Câu hỏi và bài tập Ôn tập chương 2
  Đại cương về phương trình
  Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
  Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai
  Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
  Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai hai ẩn
  Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3
  Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức
  Đại cương về bất phương trình
  Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
  Dấu của nhị thức bậc nhất
  Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
  Dấu của tam thức bậc hai
  Bất phương trình bậc hai
  Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai
  Câu hỏi và bài tập Ôn tập chương 4
  Một vài khái niệm mở đầu
  Trình bày một mẫu số liệu
  Các số đặc trưng của mẫu số liệu
  Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 5
  Góc và cung lượng giác
  Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác
  Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt
  Một số công thức lượng giác
  Câu hỏi và bài tập Ôn tập chương 6
  Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận