default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 5.00/5 - 12 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa đại số 10

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa đại số 10 gồm các bài sau:

  Mệnh đề
  Tập hợp
  Các phép toán tập hợp
  Các tập hợp số
  Số gần đúng. Sai số
  Ôn tập chương I
  Hàm số
  Hàm số y = ax + b
  Hàm số bậc hai
  Ôn tập chương II
  Đại cương về phương trình
  Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
  Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.
  Ôn tập chương III
  Bất đẳng thức
  Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
  Dấu của nhị thức bậc nhất
  Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
  Dấu của tam thức bậc hai
  Ôn tập chương IV
  Bảng phân bố tần số và tần suất
  Biểu đồ
  Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
  Phương sai và độ lệch chuẩn
  Ôn tập chương V
  Cung và góc lượng giác
  Giá trị lượng giác của một cung
  Công thức lượng giác
  Ôn tập chương VI
  Ôn tập cuối năm

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận