default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 4.00/5 - 10 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng cao gồm các bài sau:

  Các hàm số lượng giác
  Phương trình lượng giác cơ bản
  Một số dạng phương trình lượng giác đơn giản
  Câu hỏi và bài tập ôn tập chương I
  Hai quy tắc đếm cơ bản
  Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp
  Nhị thức Niu-tơn
  Biến cố và xác suất của biến cố
  Các quy tắc tính xác suất
  Biến ngẫu nhiên rời rạc
  Câu hỏi và bài tập ôn tập chương II
  Phương pháp quy nạp toán học
  Dãy số
  Cấp số cộng
  Cấp số nhân
  Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III
  Dãy số có giới hạn 0
  Dãy số có giới hạn hữu hạn
  Dãy số có giới hạn vô cực
  Định nghĩa và một số định lí về giới hạn của hàm số
  Giới hạn một bên
  Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực
  Các dạng vô định
  Hàm số liên tục
  Câu hỏi và bài tập Ôn tập chương IV
  Khái niệm đạo hàm
  Các quy tắc tính đạo hàm
  Đạo hàm của các hàm số lượng giác
  Vi phân
  Đạo hàm cấp cao
  Câu hỏi và bài tập ôn tập chương V
  Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận