default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 5.00/5 - 8 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa đại số và giải tích 12

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa đại số và giải tích 12 gồm các bài sau:

  Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
  Cực trị của hàm số
  Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
  Đường tiệm cận
  Khảo Sát Sự biến thiên và Vẽ đồ thị của hàm số
  Ôn tập chương I
  Luỹ thừa
  Hàm Số luỹ thừa
  Lôgarit
  Hàm số mũ. Hàm số lôgarit
  Phương trình mũ và phương trình lôgarit
  Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
  Ôn tập chương II
  Nguyên hàm
  Tích phân
  Ứng dụng của tích phân trong hình học
  Ôn tập chương III
  Số phức
  Cộng, trừ và nhân số phức
  Phép chia số phức
  Phương trình bậc hai với hệ số thực
  Ôn tập chương IV
  Ôn tập cuối năm

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận