default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 5.00/5 - 15 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa giải tích 12 nâng cao gồm các bài sau:

  Tính đơn điệu của hàm số
  Cực trị của hàm số
  Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
  Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ toạ độ
  Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức
  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ
  Một số bài toán thường gặp về đồ thị
  Câu hỏi và bài tập Ôn tập chương l
  Luỹ thừa Với số mũ hữu tỉ
  Luỹ thừa với số mũ thực
  Lôgarit
  Số e và lôgarit tự nhiên
  Hàm số mũ và hàm số lôgarit
  Hàm số luỹ thừa
  Phương trình mũ và lôgarit
  Hệ phương trình mũ và lôgarit
  Bất phương trình mũ và lôgarít
  Câu hỏi và bài tập Ôn tập chương 2
  Nguyên hàm
  Một số phương pháp tìm nguyên hàm
  Tích phân
  Một số phương pháp tính tích phân
  Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
  Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
  Câu hỏi và bài tập Ôn tập chương 3
  Số phức
  Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai
  Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng
  Câu hỏi và bài tập ôn tập chương IV
  Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận