default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 5.00/5 - 11 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa hình học 10 nâng cao

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa hình học 10 nâng cao gồm các bài sau:

  Các định nghĩa
  Tổng của hai vectơ
  Hiệu của hai vectơ
  Tích của một vectơ với một số
  Trục toạ độ và hệ trục toạ độ
  Ôn tập chương l
  Giá trị lượng giác của một góc bất kì (từ 0° đến 180°)
  Tích vô hướng của hai vectơ
  Hệ thức lượng trong tam giác
  Ôn tập chương 2
  Phương trình tổng quát của đường thẳng
  Phương trình tham số của đường thẳng
  Khoảng cách và góc
  Đường tròn
  Đường elip
  Đường hypebol
  Đường parabol
  Ba đường cônic
  Ôn tập chương 3
  Bài tập Ôn Cuối năm

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận