default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 4.00/5 - 16 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa hình học 10

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa hình học 10 gồm các bài sau:

  Các định nghĩa
  Tổng và hiệu của hai vectơ
  Tích của Vectơ Với một số
  Hệ trục toạ độ
  Ôn tập chương I
  Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°
  Tích vô hướng của hai vectơ
  Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
  Ôn tập chương II
  Phương trình dường thẳng
  Phương trình đường tròn
  Phương trình đường elip
  Ôn tập chương III
  Ôn tập cuối năm

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận