default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 5.00/5 - 12 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo hình học 11 nâng cao

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo hình học 11 nâng cao gồm các bài sau:

  Mở đầu về phép biến hình
  Phép tịnh tiến và phép dời hình
  Phép đối xứng trục
  Phép quay và phép đối xứng tâm
  Hai hình bằng nhau
  Phép vị tự
  Phép đồng dạng
  Ôn tập chương 1
  Đại Cương về đường thẳng và mặt phẳng
  Hai đường thẳng song song
  Đường thẳng song song với mặt phẳng
  Hai mặt phẳng song song
  Phép chiếu song song
  Ôn tập chương 2
  Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ
  Hai đường thẳng vuông góc
  Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
  Hai mặt phẳng vuông góc
  Khoảng cách
  Ôn tập chương 3
  Bài tập Ôn Cuối năm

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận