default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 4.00/5 - 12 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa hình học 11

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa hình học 11 gồm các bài sau:

  Phép biến hình
  Phép tịnh tiến
  Phép đối xứng trục
  Phép đối xứng tâm
  Phép quay
  Phép quay
  Phép vị tự
  Phép đồng dạng
  Ôn tập chương I
  Đại Cương về đường thẳng và mặt phẳng
  Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
  Đường thẳng và mặt phẳng song song
  Hai mặt phẳng song song
  Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
  Ôn tập Chương II
  Vectơ trong không gian
  Hai đường thẳng vuông góc
  Đường thẳng Vuông góc với mặt phẳng
  Hai mặt phẳng vuông góc
  Khoảng Cách
  Ôn tập chương III
  Ôn tập cuối năm

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận