default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 5.00/5 - 16 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa hình học 12 nâng cao

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa hình học 12 nâng cao gồm các bài sau:

  Khái niệm về khối đa diện
  Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện
  Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều
  Thể tích của khối đa diện
  Ôn tập chương 1
  Mặt cầu, khối cầu
  Khái niệm về mặt tròn xoay
  Mặt trụ, hình trụ và khối trụ
  Mặt nón, hình nón và khối nón
  Ôn tập chương 2
  Hệ toạ độ trong không gian
  Phương trình mặt phẳng
  Phương trình đường thẳng
  Ôn tập chương 3
  Ôn tập cuối năm

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận