default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 4.00/5 - 11 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa hình học 12

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa hình học 12 gồm các bài sau:

  Khái niệm về khối đa diện
  Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
  Khái niệm về thể tích của khối đa diện
  Ôn tập chương I
  Câu hỏi trắc nghiệm chương I
  Khái niệm về mặt tròn xoay
  Mặt cầu
  Ôn tập chương II
  Câu hỏi trắc nghiệm chương II
  Hệ toạ độ trong không gian
  Phương trình mặt phẳn
  Phương trình đường thẳng trong không gian
  Ôn tập chương III
  Câu hỏi trắc nghiệm chương III
  Ôn tập cuối năm

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận