default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 4.00/5 - 16 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa tiếng anh 10 nâng cao

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng anh 10 nâng cao gồm 16 Units:

  Unit 1 School Talks
  Unit 2 People Backgounds
  Unit 3 Daily Activities
  Unit 4 Special Education
  Consolidation 1
  Unit 5 Technology
  Unit 6 School Outdoor Activities
  Unit 7 The Mass Media
  Unit 8 Life in the Community
  Consolidation 2
  Unit 9 Undersea World
  Unit 10 Conservation
  Unit 11 National Parks
  Unit 12 Music
  Consolidation 3
  Unit 13 Theater and Movies
  Unit 14 The World Cup
  Unit 15 The Pacific Rim
  Unit 16 Historical Places
  Consolidation 4

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận