default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 5.00/5 - 7 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa tiếng anh 12 nâng cao

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng anh 12 nâng cao gồm 16 Units:

  Unit 1 Home Life
  Unit 2 Cultural Disversity
  Unit 3 School Education System
  Unit 4 Higher Education
  Consolidation 1
  Unit 5 Future Jobs
  Unit 6 Economic Reforms
  Unit 7 Youth
  Unit 8 Future Life
  Consolidation 2
  Unit 9 Deserts
  Unit 10 Endangered Species
  Unit 11 Books
  Unit 12 Water Sports
  Consolidation 3
  Unit 13 SEA Games
  Unit 14 International Organizations
  Unit 15 Wonmen in Society
  Unit 16 Association of Southeast Asian Nations
  Consolidation 4

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận