default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 4.09/5 - 11 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Số trang: 126

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1, bao gồm 2 Phần và 3 chương:

  Phần số học
  Chương I – Ôn tập và bổ túc kiến thức về số tự nhiên
  Chương II – Số nguyên
  Phần hình học
  Chương I – Đoạn thẳng

  MỤC LỤC

  Phần số học

  Phần hình học

  Xem ngay sách giải

  Bình luận