default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 5.00/5 - 16 phiếu bầu
Loading... • Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1, bao gồm 2 phần, và 4 chương:

  Phần đại số
  Chương I. Số hữu tỉ. Số thực
  Chương II. Hàm số và đồ thị
  Phần hình học
  Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
  Chương II. Tam giác

  MỤC LỤC

  Phần đại số

  Phần hình học

  Xem ngay sách giải

  Bình luận