default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 4.00/5 - 16 phiếu bầu
Loading... • Sách Giáo Khoa Toán lớp 9 tập 2

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách Giáo Khoa Toán lớp 9 tập 2, bao gồm 2 phần, và 4 chương:

  Phần đại số
  Chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ấn
  Chương IV – Hàm số y = ax^2 (a != 0) – Phương trình bậc hai một ẩn
  Phần hình học
  Chương III – Góc với đường tròn
  Chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

  MỤC LỤC

  Phần đại số

  Phần hình học

  Xem ngay sách giải

  Bình luận