default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 5.00/5 - 8 phiếu bầu
Loading... • Sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao, bao gồm 8 chương:

  Chương I. Động học chất điểm
  Chương II. Động lực học chất điểm
  Chương III. Tĩnh học vật rắn
  Chương IV. Các định luật bảo toàn
  Chương V. Cơ học chất lưu
  Chương VI. Chất khí
  Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

  MỤC LỤC

  Xem ngay sách giải

  Bình luận