default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 5.00/5 - 8 phiếu bầu
Loading... • Sách Giáo Khoa Vật Lý 10

  Thông tin

  Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

  Số trang: 228

  Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

  Giới thiệu: Sách giáo khoa vật lý 10, bao gồm 7 chương:

  Chương I – Động học chất điểm
  Chương II – Động lực học chất điểm
  Chương III – Cân bằng và chuyển động của vật rắn
  Chương lV – Các định luật bảo toàn
  Chương V – Chất khí
  Chương VI – Cơ sở của nhiệt động lực học
  Chương VII – Chất rắn và chất lỏng

  MỤC LỤC

  Chú ý: Các sách giải bài tập là để tham khảo, các bạn học sinh tránh lạm dụng quá – Chúc các bạn học tốt.

  Xem ngay sách giải

  Bình luận