default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 4.00/5 - 10 phiếu bầu
Loading...

Mục lục Sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao • Tóm tắt chương VI

  Tóm tắt chương VI

  Tóm tắt chương VI –

  Thuyết động học phân tử Thuyết động học phân tử chất khí chất khí – Chất khí gồm các phân tử coi như chất điểm, Cấu tạo chất chuyển động hỗn loạn, không tương tác ngoài lúc Khí lí tướng va chạm, va chạm là đàn hồi. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt (1) Định luật Sác-lơ (2) Định luật Gay Luy-xác (3) Nhiệt độ tuyệt đối Phương trình trạng thái (5) Tuỳ theo lực tương tác phân tử yếu hay mạnh Phương trình Cla-pê-rôn mà chất tồn tại ở thể khí hay thể lỏng và rắn (xem Men-de-le-ép (6) bài 44).Cấu tạo chấtCác chất được cấu tạo từ phân tử, phân tử chuyển động nhiệt không ngừng và tương tác với nhau.Đặc điểm của khí lí tưởng- Về cấu trúc vĩ mô: đúng như thuyết động học phân tử chất khí. – Về tính chất vĩ mô : tuân theo đúng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt và định luật Sác-lơ, do đó tuân theo đúng phương trình trạng thái (5). Nhiệt độ tuyệt đối, hay nhiệt độ Ken-vin (K) Khoảng cách nhiệt độ 1 K bằng khoảng cách 1°C. Không độ tuyệt đối (0 K) tương ứng với nhiệt độ −273°CT = t + 273 T và t là số đo cùng một nhiệt độ trong nhiệt giai Ken-vin và trong nhiệt giaiXen-x-ut.243 Ba thông số xác định trạng thái của một lượng khí là áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T. Trong quá trình biến đổi trạng thái, ba thông số phụ thuộc lẫn nhau theo các định luật (1), (2), (3) và theo các phương trình (5), (6). T không đổi (5) pV= hằng số Y oV – 2 PY – hằng số T V không đổi(2) p. hằng số TV 구 – hằng sốp không đổi (3)Ở nhiệt độ 0°C và áp suất 1 atm(4) Thể tích mol = 22,4 |ít(1)(2)(3)(4) là kết quả thực nghiệm (3) lại có thể suy ra từ (5) tức là từ (1)(2)

  Mục lục Sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao

  Xem ngay sách giải

  Bình luận