default thumbnail
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Xếp hạng: 4.00/5 - 10 phiếu bầu
Loading...

Mục lục Sách giải vật lý 12 nâng cao • Bài 8. Năng lượng trong dao động điều hoà

  Bài 8. Năng lượng trong dao động điều hoà
  Bài 8. Năng lượng trong dao động điều hoà
  Bài 8. Năng lượng trong dao động điều hoàBài 8. Năng lượng trong dao động điều hoà
  Bài 8. Năng lượng trong dao động điều hoà –

  Sự bảo toàn cơ năng đã được thử lại cho trường hợp con lắc lò xo. Có thể thử lại cho dao động của các con lắc khác Từ (84) ta thấy rằng, cơ năng W không phụ thuộc thời gian. Vậy, cơ năng của vật nặng dao động, tức tập 3). cũng là cơ năng của con lắc lò xo, được bảo toàn. Chú ý rằng k = mao”, ta có:1, 2 W = 중 (8.5)Cơ năng tỉ lệ với bình phương biên độ A của dao động. 2. CÂU HỞI 1. đường biể [ phụ thuộ l g, động năng al ặng d động điềܐܫܕܪ ܩܰܫܝܚܐ ܕܝܫܩܺܝ ܘܝ ܘܝܕܝܐ ܢܐ ܢܝ . – ܐܠܝܠ ܢܚܬܐ -Ali – ili: Ai . ill ܓܝ أسس مدرسا ܚܬܬ ܔܝܓܚ ܗܢܐՆ J ܐܓܝ1 عر حسحطح۔ مجھ ۔۔۔ ۔حالا – – – – ܠܝܬ ܚܬܐ ill ܝ ܓܐܓܝܘܬܝ ܢܚܬܐ ܓit is2. Chứng tỏ rằng, Cơ năng của vật nặng dao động điều hoà bằng động năng của nó khi đi qua Vị trí ܐܓܝ2T . . . . ܫ ܢܝ ܫ ܢܝܐܬ ܫܶܥܝܐ ܓܝCân băng 52 BAI TÂP 1. Độ R at a g d độ g dié ܚܐܫܪܶܚܐ ܚܶܫܚܐ a±ܐ: theo thời gian A. theo một hàm dạng sin. B. tuần hoàn. Với chu kì T. T C. tuần hoàn. Với chu kì 2. D, không đổi 2. Một vật có khối lượng 750 g dao động điều hoà Với biên độ 4 cm và chu kì T=2s. Tỉnh năng lượngcủa dao động. 3. TÍnh thế năng, động năng Và Cơ năng Cơ năng không đổi trong chuyển động. 4. Dựa vào định luật bảo toàn Cơ năng, tính: a) Vận tốc của vật nặng trong Con lắc lò XO khi đi qua Vị trí cân bằng theo biên độ A. b Vậ A. 1 ܬܐܚܐ مالا – – برہم کر độ gÓܫ – ܦ ܒ r14 ܕܝ1 ܘܐܦ ܚܠܐ ܐܝܬ ܀ قد = 12حیط ہے۔ شمصر سے! VI III UCIIIO0.43

  Mục lục Sách giải vật lý 12 nâng cao

  Xem ngay sách giáo khoa

  Bình luận