Sách Bài Tập Địa Lí Lớp 7

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Bài Tập Địa Lí Lớp 7 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Phần một: Thành phần nhân văn của môi trường

  Phần hai: Các môi trường địa lí

   Chương 1: Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng

   Chương 8: Châu Nam Cực

   Chương 9: Châu Đại Dương

   Chương 10: Châu Âu

   Chương 5: Môi trường vùng núi. Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

   Chương 4: Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh

   Chương 3: Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc

   Chương 2: Môi trường đới ôn hòa, hoạt động kinh tế của con người ở đới ôn hòa

   Chương 7: Châu Mĩ

   Chương 6: Châu Phi

   Phần ba: Thiên nhiên và con người ở các châu lục

    

   Print Friendly, PDF & Email

   Bài giải này có hữu ích với bạn không?

   Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

   Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

   Bình luận