Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 12 Nâng Cao gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Chương 1: Este – Lipit

  Chương 2: Cacbonhiđrat

  Chương 3: Amin – Amino Axit – Protein

  Chương 4: Polime và vật liệu Polime

  Chương 5: Đại cương về kim loại

  Chương 6: Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ – Nhôm

  Chương 7: Crom – Sắt – Đồng

  Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch

  Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

  HƯỚNG DẪN – BÀI GIẢI – ĐÁP SỐ

   Chương 1: Este – Lipit

   Chương 2: Cacbonhiđrat

   Chương 3: Amin – Amino Axit – Protein

   Chương 4: Polime và vật liệu Polime

   Chương 5: Đại cương về kim loại

   Chương 6: Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ – Nhôm

   Chương 7: Crom – Sắt – Đồng

   Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch

   Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

    

   Print Friendly, PDF & Email

   Bài giải này có hữu ích với bạn không?

   Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

   Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

   Bình luận