Sách Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 2

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Bài Tập Toán Lớp 9 Tập 2 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Đại số – Chương 3: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

  LỜI GIẢI – CHỈ DẪN – ĐÁP SỐ ĐẠI SỐ CHƯƠNG 3

  Đại số – Chương 4: Hàm Số y = ax (a ≠ 0) – Phương Trình Bậc Hai
  Một Ẩn

  LỜI GIẢI – CHỈ DẪN – ĐÁP SỐ ĐẠI SỐ CHƯƠNG 4

  Hình học – Chương 3: Góc Với Đường Tròn

  LỜI GIẢI – CHỈ DẪN – ĐÁP SỐ HÌNH HỌC CHƯƠNG 3

  Hình học – Chương 4: Hình Trụ – Hình Nón – Hình Cầu

  LỜI GIẢI – CHỈ DẪN – ĐÁP SỐ HÌNH HỌC CHƯƠNG 4

  LỜI GIẢI – CHỈ DẪN – ĐÁP SỐ ÔN TẬP CUỐI NĂM

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận
  Đăng vào Chưa được phân loại