Sách giáo khoa tiếng anh 10 nâng cao

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng anh 10 nâng cao gồm 16 Units:

Unit 1 School Talks
Unit 2 People Backgounds
Unit 3 Daily Activities
Unit 4 Special Education
Consolidation 1
Unit 5 Technology
Unit 6 School Outdoor Activities
Unit 7 The Mass Media
Unit 8 Life in the Community
Consolidation 2
Unit 9 Undersea World
Unit 10 Conservation
Unit 11 National Parks
Unit 12 Music
Consolidation 3
Unit 13 Theater and Movies
Unit 14 The World Cup
Unit 15 The Pacific Rim
Unit 16 Historical Places
Consolidation 4

MỤC LỤC

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận