Sách giáo khoa tiếng anh 8

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam Giới thiệu: Sách giáo khoa tiếng anh 8 gồm 16 Units: Units 1 My friends Units 2 Making arrangements Units 3 At home Units 4 Our past Units 5 Study habits Units 6 The young pioneers club Units 7 My neighborhood Units 8 Country life and city life Units 9 A first-aid course Units 10 Recycling Units 11 Traveling around Viet Nam Units 12 A vacation abroad Units 13 Festivals Units 14 Wonders of the world Units 15 Computers Units 16 Inventions Glossary
MỤC LỤC

   

  Print Friendly, PDF & Email

  Bài giải này có hữu ích với bạn không?

  Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

  Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

  Bình luận