Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6 – Chân Trời Sáng Tạo: tại đây

 

Sách Giáo Viên Giáo Dục Thể Chất 6 – Chân Trời Sáng Tạo

Sách Giáo Viên Giáo Dục Thể Chất 6 – Chân Trời Sáng Tạo gồm các bài sau:

MỤC LỤC

PHẦN MỘT. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIÁO DỤC THẺ CHẤT CẮP TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Mục tiêu chương trình

  2. Yêu cầu cần đạt

   3. Nội dung giáo dục thể chất cấp Trung học cơ sở

   1. Định hướng chung

    2. Định hướng phương pháp hình thành, phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung

     3. Định hướng phương pháp hình thành, phát triển năng lực thể chất

     1. Mục tiêu đánh giá

      2. Nguyên tắc đánh giá

       3. Hình thức đánh giá

        4. Yêu cầu đánh giá

         5. Một số lưu ý về kiểm tra thể lực định kì

         1. Quan điểm, định hướng biên soạn nội dung môn giáo dục thể chất lớp 6

          2. Định hướng giáo dục thể chất cấp Trung học cơ sở

           3. Cấu trúc nội dung và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục thể chất lớp 6

           1. Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên

            2. Hướng dẫn tiến hành các hoạt động của tiết học

             3. Hướng dẫn thực hiện trò chơi vận động và kiểm tra thể lực định kỉ

             PHẦN HAI. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ

             A – NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

              B – MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

               C – NỘI DUNG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

               A – NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                B – MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

                 C – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                 A – NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                  B – MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

                   C – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                   A – NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                    B – MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

                     C- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                     A – NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                      B – MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

                       C – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                       PHẦN BA. THỂ THAO TỰ CHỌN

                       A – NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                        B – MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

                         C – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                         A- NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                          B- MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

                           C – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                           A – NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                            B- MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ

                             C – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỀ

                              

                             Bài giải này có hữu ích với bạn không?

                             Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

                             Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1145

                             Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

                             Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

                             Print Friendly, PDF & Email