Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 8

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 8 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Chương I. CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHẦN TỬ

Phần 2. GIẢNG DẠY CÁC BÀI CỤ THỂ

Chương 2. PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

Phần 2. GIẢNG DẠY CÁC BÀI CỤ THỂ

Chương 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC

Phần 2. GIẢNG DẠY CÁC BÀI CỤ THỂ

Chương 4, OXI – KHÔNG KHÍ

Phần 2. GIẢNG DẠY CÁC BÀI CỤ THỂ

Chương 5. HIĐRO – NƯỚC

Phần 2. GIẢNG DẠY CÁC BÀI CỤ THỂ

Chương 6. DUNG DỊCH

Phần 2. GIẢNG DẠY CÁC BÀI CỤ THỂ

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận