Sách Giáo Viên Tin Học Lớp 11

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách Giáo Viên Tin Học Lớp 11 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

  Phần 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

  Phần 2 NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ

   Chương I. Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

   II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

   Chương II. Chương trình đơn giản

   II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

   Chương III. Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

   II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

   Chương IV. Kiểu dữ liệu có cấu trúc

   II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

   Chương V. Tệp và thao tác với tệp

   II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

   Chương VI. Chương trình con và lập trình có cấu trúc

   II. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

     

    Print Friendly, PDF & Email

    Bài giải này có hữu ích với bạn không?

    Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

    Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

    Bình luận