Tuần 24

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Câu 1 : Từ “chong đèn” trong câu “Chong đèn, huyện trưởng làm công việc” có nghĩa gì?

A. Đốt bàn đền để hút thuốc phiện.

B. Đốt đèn để đọc sách vào đêm khuya.

C. Cầm ngọn đèn đứng gác.

D. Chong đèn để tránh bóng đêm

Chọn đáp án : A

Câu 2 : Sắc thái châm biếm, mỉa mai của bài thơ thể hiện ở câu thơ nào?

A. Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc.

B. Giải người, cảnh trưởng kiếm ăn quanh.

C. Chong đèn, huyện trưởng làm công việc.

D. Trời đất Lai Tân vẫn thái bình.

Chọn đáp án : D

Câu 3 : Bài thơ “Lai Tân” được viết bằng

A. Pháp Ngữ

B. Chữ Quốc Ngữ

C. Chữ Nam

D. Chữ Hán

Chọn đáp án : D

Câu 4 : Bài thơ “Lai Tân” là của tác giả nào?

A. Tố Hữu

B. Trần Đăng KHoa

C. Nguyễn Khoa Điềm

D. Hồ Chí Minh

Chọn đáp án : D

Câu 5 : Ban trưởng ở nhà lao Lai Tân có tật xấu nào?

A. Háo sắc.

B. Hút thuốc phiện

C. Đánh bạc.

D. Ăn hối lộ

Chọn đáp án : C

Câu 6 : Bộ máy quan lại ở Lai Tân được thể hiện như thế nào qua ba câu đầu của bài thơ?

A. Làm tròn trách nhiệm và phận sự của mình.

B. Làm việc một cách hình thức.

C. Chỉ quan tâm đến việc bóc lột người dân.

D. Không làm tròn chức năng của người đại diện pháp luật.

Chọn đáp án : D

Câu 7 : Bài thơ “Lai Tân” được viết theo thể thơ

A. Thất ngôn tứ tuyệt đường luật

B. Song thất lục bát

C. Ngũ ngôn bát cú đường luật

D. Thất ngôn bát cú đường luật

Chọn đáp án : A

Câu 8 : Ý nghĩa của câu thơ “Trời đất Lai Tân vẫn thái bình” là gì?

A. Khen ngợi những việc làm của quan lại Lai Tân.

B. Ca ngợi sự cần mẫn “làm công việc” của huyện trưởng.

C. Thể hiện sự phê phán, mỉa mai của tác giả.

D. Phản ánh hiện thực xã hội Lai Tân thái bình

Chọn đáp án : C

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1113

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email