Unit 14: Recreation

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Đề bài Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question 1: Visitors come to admire the relics that were excavated from the ancient tombs.

A. Visitors come to admire the relics excavating from the ancient tombs.

B. Visitors come to admire the relics excavated from the ancient tombs.

C. Visitors come to admire the relics being excavated from the ancient tombs.

D. Visitors come to admire the relics to be excavated from the ancient tombs.

Đáp án: B

Giải thích: Du khách đến để chiêm ngưỡng các di tích được khai quật từ những ngôi mộ cổ.

Question 2: The Citadel of the Ho Dynasty, which is located in Thanh Hoa Province, was added to UNESCO’s World Heritage List in 2011.

A. Locating in Thanh Hoa Province, the Citadel of the Ho Dynasty was added to UNESCO’s World Heritage List in 2011.

B. Located in Thanh Hoa Province, the Citadel of the Ho Dynasty was added to UNESCO’s World Heritage List in 2011.

C. The Citadel of the Ho Dynasty, that is located in Thanh Hoa Province, was added to UNESCO’s World Heritage List in 2011.

D. The Citadel of the Ho Dynasty, locating in Thanh Hoa Province, was added to UNESCO’s World Heritage List in 2011.

Đáp án: B

Giải thích: Nằm ở tỉnh Thanh Hóa, Thành cổ nhà Hồ đã được thêm vào danh sách di sản thế giới của UNESCO năm 2011.

Question 3: The Complex of Hue Monuments, which lies along the Perfume River in Hue City, is a good example of a well-designed capital city.

A. The Complex of Hue Monuments, laying along the Perfume River in Hue City, is a good example of a well-designed capital city.

B. Laying along the Perfume River in Hue City, the Complex of Hue Monuments is a good example of a well-designed capital city.

C. Lying along the Perfume River in Hue City, the Complex of Hue Monuments is a good example of a well-designed capital city.

D. Laid along the Perfume River in Hue City, the Complex of Hue Monuments is a good example of a well-designed capital city.

Đáp án: C

Giải thích: Nằm dọc theo sông Hương ở thành phố Huế, Khu phức hợp di tích Huế là một ví dụ điển hình của một thành phố thủ đô được thiết kế tốt.

Question 4: He has been living with his cousin for two months, but he’s looking for a place close to his university.

A. Living with his cousin for two months, but he’s looking for a place close to his university.

B. Being lived with his cousin for two months, but he’s looking for a place close to his university.

C. Has lived with his cousin for two months, but he’s looking for a place close to his university.

D. Having been living with his cousin for two months, but he’s looking to a place close to his university.

Đáp án: D

Giải thích: Đã sống với anh em họ hai tháng, nhưng anh ấy đang tìm đến một nơi gần trường đại học của mình.

Question 5: After we had chosen a destination for our holiday, we began preparing for the trip.

A. Chosen a destination for our holiday, we began preparing for the trip.

B. Choosing a destination for our holiday, we began preparing for the trip.

C. Having chosen a destination for our holiday, we began preparing for the trip.

D. Having prepared for the trip, we chose a destination for our holiday.

Đáp án: C

Giải thích: Chọn một điểm đến cho kỳ nghỉ của chúng tôi, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi.

Đề bài Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

A surprising number of popular spectator sports, for example football or baseball, (1)______ in Europe or the USA in the nineteenth century. This did not happen by chance. It was the (2) ______ of changes in the way people lived in those places at that time. Until then, more people lived In the country than in towns. They worked in small groups and had no regular time off. All this changed with the growth of factories and industry in the nineteenth century, first in Europe and (3) ______. In the USA. For the first time, most people began to live in towns, and they found themselves with regular free time. They had more leisure time than ever before. This resulted in the need for organized entertainment. Suitable games developed or were invented, typically team games, in which the crowd could (4) ______ sides and become involved. This gave people some of the entertainment they need in their free time. The recent explosion in TV, with the introduction of satellite and cable channels, has caused an increase in (5) ______ for sports as entertainment. The money TV has broughtto games such as football, tennis and baseball means that spectator sports will certainly go on playing an important part in our lives

Question 6:

A. started

B. stemmed

C. appeared

D. came

Đáp án: A

Giải thích: Một số lượng đáng ngạc nhiên các môn thể thao người xem phổ biến, ví dụ như bóng đá hoặc bóng rổ, bắt đầu ở châu Âu hoặc Mỹ vào thế kỷ XIX.

Question 7:

A. result

B. cause

C. reason

D. effect

Đáp án: A

Giải thích: Đó là kết quả của những thay đổi trong cách mọi người sống ở những nơi đó vào thời điểm đó.

Question 8:

A. lately

B. next

C. second

D. then

Đáp án: D

Giải thích: Tất cả những điều này đã thay đổi với sự phát triển của các nhà máy và ngành công nghiệp vào thế kỷ XIX, đầu tiên ở châu Âu và sau đó là ở Mỹ.

Question 9:

A. choose

B. take

C. select

D. decide

Đáp án: B

Giải thích: Trò chơi phù hợp được phát triển hoặc được phát minh, điển hình là các trò chơi theo nhóm, trong đó đám đông có thể chọn đứng về bên nào và tham gia.

Question 10:

A. requirement

B. need

C. request

D. demand

Đáp án: D

Giải thích: Sự bùng nổ gần đây của truyền hình, với việc giới thiệu các kênh vệ tinh và cáp, đã làm tăng nhu cầu về thể thao như giải trí.

Đề bài Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

During the last 400 years, most scientists have (1) ________on mathematics in their development of their inventions or discoveries. However, one great British scientist, Michael Faraday, did not make (2)__________of mathematics. Faraday, the son of a poor blacksmith, was born in London in 1791 and had no (3) _________beyond reading and writing.

In 1812 Faraday was hired as a bottle washer by the great chemist Humphry Davy. Later, Faraday became a greater scientist than Davy, making the last years of Davy’s life embittered (4) __________ jealousy. Faraday made the first (5)__________motor in 1821, a device that used electricity to produce movement.

Question 11:

A. relied

B. insisted

C. based

D. elaborated

Đáp án: A

Giải thích: Trong suốt 400 năm qua, hầu hết các nhà khoa học phải dựa vào toán học cho sự phát triển các phát minh hay sáng chế của mình.

Question 12:

A. usage

B. advantage

C. use

D. utilization

Đáp án: C

Giải thích: Make use of : tận dụng

Dịch: Tuy nhiên, 1 nhà khoa học người Anh – Michael Faraday, đã không tận dụng toán học.

Question 13:

A. instruction

B. knowledge

C. training

D. schooling

Đáp án: D

Giải thích: Faraday, con trai của người thợ rèn nghèo, sinh ra ở Luân Đôn năm 1791, không được học gì ngoài việc đọc và viết.

Question 14:

A. from

B. with

C. by

D. at

Đáp án: B

Giải thích: Embitter with …: cay đắng về điều gì

Dịch: Faraday trở nên nổi tiếng hơn Davy, khiến những ngày cuối cùng của cuộc đời của Davy cay đắng sống với sự ghen tỵ.

Question 15:

A. electric

B. electrical

C. electricity

D. electrician’s

Đáp án: A

Giải thích: Faraday tạo ra động cơ điện đầu tiên vào năm 1821

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1041

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email