Chương 7: Sự tiến hóa của động vật

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Câu 1: Động vật nào dưới đây hô hấp chủ yếu bằng da?

A. Ếch đồng.      B. Báo gấm.

C. Chim bồ câu.      D. Thằn lằn bóng đuôi dài.

Câu 2: Động vật nào dưới đây có cơ thể chưa phân hóa thành các hệ cơ quan?

A. Thủy tức.         B. Trùng biến hình.

C. Cá nheo.         D. San hô.

Câu 3: Cá chép có hệ thần kinh

A. hình chuỗi hạch.         B. vòng hạch.

C. hình mạng lưới.         D. hình ống.

Câu 4: Trong các động vật dưới đây, động vật nào hô hấp bằng da?

A. Ếch đồngB. Giun đất

C. Ễnh ương lớnD. Cả A, B, C đều đúng

Câu 5: Trong số các động vật dưới đây, có bao nhiêu động vật chưa có hệ tuần hoàn?

1. Thủy tức

2. Trùng biến hình

3. Hải quỳ

4. Đỉa

5. Giun đất

Số ý đúng là

A. 2.            B. 3.            C. 4.            D. 5

Câu 6: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Sự tiến hóa của các hệ cơ quan như: hô hấp, thần kinh, sinh dục thể hiện ở sự phức tạp hóa …(1)… trong tổ chức cơ thể. Sự phức tạp hóa một hệ cơ quan thành nhiều bộ phận khác nhau tiến tới hoàn chỉnh các bộ phận ấy …(2)… giúp nâng cao chất lượng hoạt động làm cơ thể thích nghi với điều kiện sống trong quá trình tiến hóa.

A. (1): sự chuyên hóa; (2): sự phân hóa

B. (1): sự chuyên hóa; (2): sự phức tạp hóa

C. (1): sự phân hóa; (2): sự chuyên hóa

D. (1): sự phân hóa; (2): sự chuyển hóa

Câu 7: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Châu chấu có hệ thần kinh hình chuỗi hạch.

B. Đỉa có hệ thần kinh hình ống.

C. Giun đất có hệ thần kinh hình mạng lưới.

D. Trùng biến hình có hệ thần kinh hình mạng lưới.

Câu 8: Hãy nối nội dung cột A với nội dung cột B sao cho phù hợp.

Đại diện (A) Đặc điểm của hệ tuần hoàn (B)
1. Châu chấu a. Chưa phân hoá
2. Thuỷ tức b. Tim có tâm thất và tâm nhĩ, hệ tuần hoàn kín
3. Giun đất c. Tim chưa có tâm thất và tâm nhĩ, hệ tuần hoàn hở
4. Ếch đồng d. Tim chưa có tâm thất và tâm nhĩ, hệ tuần hoàn hở

A. 1d; 2a; 3c; 4b.

B. 1d; 2c; 3b; 4a.

C. 1c; 2a; 3d; 4b.

D. 1a; 2d; 3c; 4b.

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Giun đất có hệ thần kinh hình chuỗi hạch.

B. Đỉa có hệ thần kinh hình ống.

C. Trùng biến hình chưa phân hóa hệ thần kinh.

D. Thủy tức có hệ thần kinh hình mạng lưới.

Câu 10: Động vật nào dưới đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?

A. Thằn lằn      B. Ếch đồng      C. Chim bồ câu      D. Thỏ hoang

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A B D D B
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án C A C B C

Các bài tập trắc nghiệm sinh 7 khác

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1015

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email