Top 4 Đề kiểm tra Tin học 7 Giữa học kì 2 có đáp án

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Đề kiểm tra Giữa học kì 2

Môn: Tin học 7

Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Ô A1 của trang tính có số 1.534; Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1) De Kiem Tra 45 Phut Tin Hoc 7 Hoc Ki 2 Lan 1 1 1thì kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:

A. 1.53       B. 1.54       C. 1.5340       D. 1.530

Câu 2. Định dạng là?

A. không làm thay đổi nội dung của các ô tính

B. làm thay đổi nội dung của các ô tính

C. chỉ cần thay đổi phông chữ

D. chỉ cần thay đổi cỡ chữ

Câu 3. Nút lệnh Fill Color dùng để:

A. Tô màu nền       B. Kẻ đường biên trong ô tính

C. Tô màu chữ       D. Tô màu đường viền

Câu 4. Muốn sắp xếp toàn bộ trang tính theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó, trước hết ta phải làm gì:

A. Chọn cột đó        B. Chọn cột số thứ tự

C. Chọn hàng tiêu đề của trang tính        D. Cả 3 phương án trên đều sai.

Câu 5. Các nút lệnh Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1) De Kiem Tra 45 Phut Tin Hoc 7 Hoc Ki 2 Lan 1 1 2làm cho kí tự trở thành

A. Đậm, gạch chân và nghiêng        B. Gạch chân và nghiêng

C. Đậm và nghiêng        D. Tất cả đều sai

Câu 6. Thông số Top trong hộp thoại Page Setup được dùng để:

A. Thiết đặt lề dưới trang in        B. Thiết đặt lề trái trang in

C. Thiết đặt lề trên trang in        D. Thiết đặt lề phải trang in

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Excel có thể in thông tin ra giấy theo chiều đứng hoặc chiều ngang.

B. Muốn thay đổi lề hoặc hướng giấy in, chọn Page Setup\Page.

C. Muốn điều chỉnh hướng giấy đứng, chọn Landscape.

D. Muốn điều chỉnh hướng giấy nằm ngang, chọn Portrait.

Câu 8. Tác dụng của nút lệnh Next trên thanh công cụ Print Preview dung để:

A. Xem trang trước        B. Điều chỉnh chế độ ngắt trang.

C. Xem trang kế tiếp        D. Điều chỉnh hướng giấy.

Câu 9. Em hãy đánh dấu trật tự đúng của các thao tác thường thực hiện khi thực hiện nhập dữ liệu vào bảng tính:

A.Nhập dữ liệu -> in -> lưu trang tính ->chỉnh sửa

B. Nhập dữ liệu ->lưu trang tính ->in ->chỉnh sửa

C.Nhập dữ liệu -> chỉnh sửa -> lưu trang tính->in

D. Nhập dữ liệu -> chỉnh sửa

Câu 10. Hộp thoại Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1) De Kiem Tra 45 Phut Tin Hoc 7 Hoc Ki 2 Lan 1 1 3=> chọn mục Bottom có chức năng gì:

A. Lọc ra các hàng có giá trị cao nhất

B. Sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần

C. Lọc ra các hàng có giá trị nhỏ nhất.

D. Sắp xếp dữ liệu theo chiều giảm dần

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. Em hãy nêu các bước để thực hiện việc định dạng phông chữ trong các ô tính? (1 điểm)

Câu 2. Hãy nêu lợi ích của việc xem trang tính trên màn hình trước khi in bằng lệnh Print Preview? Làm thế nào có thể đổi hướng giấy của bảng tính? (2 điểm)

Câu 3. Cho bảng tính sau:

Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1) De Kiem Tra 45 Phut Tin Hoc 7 Hoc Ki 2 Lan 1 1 4

Hãy nêu các bước để thực hiện:

a) Sắp xếp cột điểm Vật lý theo thứ tự giảm dần. (1 điểm)

b)Lọc ra bạn có Điểm TB bằng 5.8 (1 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A A A A C A C C C

II. TỰ LUẬN

Câu Đáp án Điểm

Câu 1

(1 điểm)

* Định dạng phông chữ trong các ô tính:

– Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng.

– Nháy mũi tên ở ô Font.

– Chọn phông chữ thích hợp.

1

Câu 2

(2 điểm)

Xem trước khi in cho phép ta kiểm tra trước những gì sẽ được in ra. Kịp thời điều chỉnh những chỗ chưa hợp lý.

– Để thay đổi hướng giấy in ta làm nh¬ sau:

   + Vào File -> Page Setup

   + Nháy chuột mở trang Page.

   + Chọn Potrait (đứng); Hoặc Landscape (ngang)

1

1

Câu 3

(2 điểm)

a) Sắp xếp cột điểm Vật lý theo thứ tự giảm dần.

– Chọn một ô trong cột điểm Vật lý

– Nháy chuột vào nút Đề kiểm tra Giữa học kì 2 Tin học lớp 7 có đáp án (Đề 1) De Kiem Tra 45 Phut Tin Hoc 7 Hoc Ki 2 Lan 1 1 5để sắp xếp theo thứ tự giảm dần

b) Lọc bạn có Điểm TB bằng 5.8

– Chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc

– Mở bảng chọn Data -> Filter trong nhóm Sort & Filter-> xuất hiện các nút lọc ở cạnh tiêu đề các cột.

– Nháy chuột vào nút lọc cạnh tiêu đề cột Điểm TB chọn tiêu chuẩn lọc là 5.8

0.5

0.5

0.5

0.5

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1155

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.