Phương pháp giải bài toán xác suất môn Sinh học ôn thi THPT Quốc gia năm 2021

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Tài liệu Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen đầy đủ các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao với phương pháp giải chi tiết và bài tập có đáp án giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2021 đạt kết quả cao.

phần nội dung

XÁC SUẤT TRONG QUY LUẬT DI TRUYỀN

DẠNG BÀI: XÁC SUẤT TRONG DI TRUYỀN LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

A. MỘT SỐ LƯU Ý LÍ THUYẾT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TÍNH XÁC SUẤT

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14351

– Tần số hoán vị = (tỉ lệ tế bào có hoán vị) : 2.

– Một tế bào sinh tinh có kiểu gen Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14352có hoán vị gen thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

– Khi bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp thì tỉ lệ các kiểu hình ở đời con được tính theo công thức:

Kiểu hình đồng hợp lặn Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14353= giao tử x giao tử

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14354.

Kiểu hìnhCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14355

Kiểu hìnhCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14356

– Khi bài toán yêu cầu tính xác suất của loại cá thể mang 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn thì phải liệt kê tất cả các kiểu hình có 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn, sau đó cộng lại.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Xác suất về giao tử

Bài 1: Cho biết hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST và cách nhau 30cM. Một cơ thể có kiểu gen

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14357 tiến hành giảm phân tạo giao tử. Trong các loại giao tử được sinh ra đều tham gia thụ tinh với khả năng như nhau. Nếu chỉ có 1 giao tử Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14358được thụ tinh thì xác suất để giao tử mang gen được thụ tinh là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

– Khoảng cách giữa hai gen A và B = 30 cM, có nghĩa là tần số hoán vị giữa hai gen A và B là Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14359.

– Tần số hoán vị 30% thì giao tử

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14360 là giao tử hoán vị nên có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14361.

– Trong điều kiện tỉ lệ thụ tinh của các loại giao tử là ngang nhau thì xác suất thụ tinh của giao tử phụ thuộc vào tỉ lệ của loại giao tử đó. Nếu loại giao tử nào có tỉ lệ càng cao thì xác suất thụ tinh càng cao.

– Giao tử Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14362có tỉ lệ = 0,15 nên xác suất thụ tinh của giao tử loại này là 0,15.

Hướng dẫn giải

– Trong 1000 tế bào giảm phân có 200 tế bào có trao đổi chéo dẫn tới hoán vị gen thì tỉ lệ tế bào có trao đổi chéo

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14365.

– Tần số hoán vị genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14366.

 Tỉ lệ của loại giao tử hoán vịCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14367.

Tỉ lệ của giao tử liên kết (giao tử

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14368) = 0,5 – 0,05 = 0,45.

– Xác suất để 2 giao tử đều mang genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14369Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14370.

Bài 3: Cho biết tần số hoán vị là 20%. Cơ thể có kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14371giảm phân tạo giao tử, các giao tử đều thụ tinh với xác suất như nhau. Giả sử cơ thể này chỉ sinh ra 3 cơ thể con. Xác suất để giao tử mang genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14372 của cơ thể này được truyền cho đời sau là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

– Cơ thể có kiểu gen Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14373giảm phân tạo giao tử mang genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14374 với tỉ lệ = 0,1.

– Chỉ cần có ít nhất 1 giao tử được thụ tinh thì các gen trong giao tử đó được truyền cho thế hệ sau.

– Sinh 3 cơ thể con, chỉ cần có ít nhất 1 giao tử mang gen Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14375được thụ tinh thì genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14376 được truyền cho đời sau.

– Giao tử mang genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14377 có tỉ lệ = 0,1 nên giao tử không mang genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14378 có tỉ lệ = 1 – 0,1 = 0,9.

– Xác suất để giao tửCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14379 không được truyền cho đời sau Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14380.

– Xác suất để ít nhất 1 giao tử mang genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14381 được thụ tinh = 1 – 0,73 = 0,27.

Như vậy, khi sinh 3 cá thể con, xác suất để giao tử Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14382được truyền cho thế hệ sau = 0,27.

2. Xác suất về tỉ lệ kiểu hình

Bài 1: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, hoán vị gen ở cả bố và mẹ với tần số 40%. Tiến hành phép lai Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14383thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể ở F1, xác suất để thu được cá thể có kiểu hình A-bbdd là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Xác định tỉ lệ của kiểu hình A-bbdd.

– Phép lai:Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14384

Tỉ lệ phân li kiểu hình bằng tỉ lệ kiểu hình của các nhóm liên kết

 Kiểu hình A-bbdd có tỉ lệ = (A-).(bbdd).

Ở đây có 2 nhóm liên kết, nhóm liên kết thứ nhấtCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14386 là , nhóm liên kết thứ hai làCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14385.

Ở nhóm liên kếtCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14388 Đời con cóCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14389

Ở nhóm liên kếtCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14390 (tần số hoán vị 40%)

 F1 có kiểu hìnhCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14391

Các nhóm liên kết luôn phân li độc lập với nhau cho nên tỉ lệ của một loại kiểu hình bằng tích tỉ lệ kiểu hình của các nhóm liên kết có trong kiểu hình đó.

Ở phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14392, kiểu hình A-bbdd ở đời F1

         Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14393   .

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất

Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể ở F1, xác suất để thu được cá thể có kiểu hình A-bbdd là 4,5%.

Bài 2: Cho biết A cách B 20 cM; tần số hoán vị gen giữa D và E là 40%, cả đực và cái đều hoán vị gen với tần số như nhau. Xét phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14394 thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể ở F1, xác suất để trong 2 cá thể này chỉ có 1 cá thể có kiểu hình trội về cả 4 tính trạng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Tìm tỉ lệ của kiểu hình mang 4 tính trạng trội ở F1.

– Ở phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14395

– Ở cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14400, A cách B 20 cM nên cơ thể Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14401sẽ tạo ra giao tử Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14399.webp với tỉ lệ = 0,4. Cơ thể sẽ Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14397tạo ra giao tử Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14398với tỉ lệ = 0,1.

Kiểu hình có 2 tính trạng trội A-B- có tỉ lệ Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14402.

– Ở cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14396, tần số hoán vị gen giữa D và E là 40% nên cơ thểCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14403 sẽ tạo ra giao tử Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14404với tỉ lệ = 0,2; Cơ thểCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14405 tạo ra giao tử Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14406

 cặp lai sẽ tạo ra đời con có kiểu hình mang 2 tính trạng trội D-E- chiếm tỉ lệ = 0,2.

– Ở phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14408, loại kiểu hình có 4 tính trạng trội (A-B-D-E) chiếm tỉ lệ Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14409; Loại kiểu hình không có 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ = 1 – 0,108 = 0,892.

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất.

Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể ở F1, xác suất để trong 2 cá thể này chỉ có 1 cá thể có kiểu hình trội về cả 4 tính trạng là

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14407.

Bài 3:  Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 4%. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể ở F2. Xác suất để thu được 2 cá thể có thân cao, hoa đỏ, quả tròn là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Tìm tỉ lệ của kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F2.

– Xét cặp gen Dd:Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14410

– Ở F2 cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 4%

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14411

  Kiểu hình đồng hợp lặnCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14412 có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14413

– Loại kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn (có 3 tính trạng trội A-B-D-) có tỉ lệ = (A-B-)(D-).

Mà kiểu hình A-B- có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14414.

Mà kiểu hình D- có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14415.

Kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F2 có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14416.

Các kiểu hình còn lại có tỉ lệ = 1 – 0,495 = 0,505.

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất.

Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể ở F2, xác suất để thu được 2 cá thể có thân cao, hoa đỏ, quả tròn là

    Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14417        .

Bài 4: Ở một loài thực vật, gen B quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt trắng. Gen A át chế sự biểu hiện của B và b (Kiểu gen chứa A sẽ cho hạt trắng). Alen lặn a không át chế và không có chức năng. Gen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa vàng. Gen A và D cùng nằm trên cùng 1 cặp NST, gen B nằm trên cặp NST khác. Cho cây (P) dị hợp về tất cả các cặp gen tự thụ phấn, thu được đời F1 có 4 loại kiểu hình trong đó kiểu hình hạt vàng, hoa vàng chiếm tỉ lệ 5,25%. Ở F1, lấy ngẫu nhiên 2 cá thể, xác suất để thu được cá thể có kiểu hình hạt trắng, hoa đỏ là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Tìm tỉ lệ cây hạt trắng, hoa đỏ ở F1.

Kí hiệu kiểu gen:

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14418

                    Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14419    quy định hạt vàng

                        D- quy định hoa đỏ;          

                      d quy định hoa vàng.

– Kiểu hình hạt vàng, hoa vàng (kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14420) chiếm tỉ lệ 5,25% = 0,0525.

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14421

– Cho cây (P) dị hợp về tất cả các cặp gen tự thụ phấn nên ở cặp gen Bb khi tự thụ phấn sẽ sinh ra đời con có kiểu hình B- chiếm tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14422.

Ở F1, cây hạt trắng, hoa đỏ có kí hiệu kiểu gen là A-B-D- và A-bbD- và aabbD-

Tính tỉ lệ:

– Tỉ lệ của kiểu hình A-B-D- Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14423

– Tỉ lệ của kiểu hình A-bbD- = (A-D-)(bb)Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14424 .

– Tỉ lệ của kiểu hình aabbD- = (aaD-)(bb)Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14425 .

Tổng tỉ lệ của kiểu hình hạt trắng, hoa đỏ = 0,405 + 0,135 + 0,0525 = 0,5925.

– Tỉ lệ của loại kiểu hình không phải hạt trắng, hoa đỏ là = 1 – 0,5925 = 0,4075.

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất

Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể, xác suất để thu được cá thể có kiểu hình hạt trắng, hoa đỏ là

 Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14429           .

3. Xác suất về tỉ lệ kiểu gen

Bài 1: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, hoán vị gen ở cả bố và mẹ với tần số 20%. Tiến hành phép lai Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14430thu được F1. Ở F1, lấy ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất để thu được cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Xác định tỉ lệ của cá thể thuần chủng ở F1.

– Phép lai:Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14431

– Ở cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14432, cá thể thuần chủng gồm có 1AA và 1aa chiếm tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14433.

– Ở cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14434, kiểu gen đồng hợp gồm cóCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14435.

Tần số hoán vị 20% thì cơ thểCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14436 sinh raCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14437

Cơ thể Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14438sinh raCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14439

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14440

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14441

            Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14442.

Như vậy, ở phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14443, loại cá thể thuần chủng về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14444     

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất.

Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất để thu được cá thể thuần chủng là 0,08 = 8%.

Bài 2: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, hoán vị gen ở cả bố và mẹ với tần số 40%. Tiến hành phép lai Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14445thu được F1. Ở F1, lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, xác suất để thu được cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Xác định tỉ lệ của cá thể thuần chủng trong số các cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội ở F1.

– Phép lai:Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14446

– Ở cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14447, cá thể có kiểu hình trội gồm 1AA và 2Aa Cá thể thuần chủng có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14448.

– Ở cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14449, kiểu gen đồng hợp trội có kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14450.

Tần số hoán vị 40% thì cơ thể Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14451sinh raCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14454; Cơ thể Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14453sinh raCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14455 nên kiểu gen Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14456chiếm tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14458.

Kiểu hình trội (B-D-) có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14459.

 Ở cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14460, trong số các cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng thì cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14461.

Như vậy, ở phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14462, trong số các cá thể mang 3 tính trạng trội thì loại cá thể thuần chủng cả về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ

     Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14463       .

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất.

Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, xác suất để thu được cá thể thuần chủng là = 0,0357.

Bài 3: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, hoán vị gen ở cả bố và mẹ với tần số 20%. Tiến hành phép lai Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14464thu được F1. Ở F1, lấy ngẫu nhiên 3 cá thể có kiểu hình mang A-bbdd, xác suất để trong 3 cá thể này có 2 cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Xác định tỉ lệ của cá thể thuần chủng trong số các cá thể có kiểu hình A-bbdd ở F1.

– Phép lai:Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14465

– Ở cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14466, cá thể có kiểu hình trội (A-) gồm 1AA và 2Aa.

 Cá thể thuần chủng có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14467.

– Ở cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14468, tần số hoán vị 20% thì kiểu hình đồng hợp lặnCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14469có tỉ lệ = 0,3. Tuy nhiên tất cả các cá thể có kiểu hình đồng hợp lặn đều là cá thể thuần chủng.

Như vậy, ở phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14470, trong số các cá thể mang kiểu hình A-bbdd thì cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14473;

Cá thể không thuần chủng có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14472.

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất

Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể có kiểu hình mang A-bbdd, xác suất để trong 3 cá thể này có 2 cá thể thuần chủng là

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14474.

Bài 4: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp alen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa 2 cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 1%. Ở F2, lấy ngẫu nhiên 2 cá thể có thân cao, hoa đỏ, quả tròn. Xác suất để thu được cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Tìm tỉ lệ thuần chủng của kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F2.

– Xét cặp gen Dd: Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14475, đời con có kiểu hình trội (quả tròn) gồm 2 kiểu gen là 1AA và 2Aa Trong số các cá thể quả tròn thì cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14476.

– Ở F2 cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 1%

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14477kiểu hình đồng hợp lặnCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14478 có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14479

 Kiểu hình đồng hợp trộiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14480.

– Loại kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn (có 3 tính trạng trội A-B-D-) có tỉ lệ = (A-B-)(D-).

Mà kiểu hình A-B- có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14481.

Trong các cá thể có kiểu hình A-B- thì cá thể thuần chủng có kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14482 chiếm tỉ lệ

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14483  .

 Trong số các cá thể có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F2 thì cá thể thuần chủng có tỉ lệ

           Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14484.

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất

            Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có thân cao, hoa đỏ, quả tròn, xác suất để thu được cá thể thuần chủng là = 0,025.

Bài 5: Ở một loài thực vật, gen B quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt trắng. Gen A át chế sự biểu hiện của B và b (kiểu gen chứa A sẽ cho hạt trắng). Alen lặn a không át chế và không có chức năng. Gen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa vàng. Gen A và D cùng nằm trên cùng 1 cặp NST, gen B nằm trên cặp NST khác. Cho cây (P) dị hợp về tất cả các cặp gen tự thụ phấn, thu được đời F1 có kiểu hình hạt vàng, hoa vàng chiếm tỉ lệ 6%. Ở F1, lấy ngẫu nhiên 2 cá thể có kiểu hình hạt trắng, hoa đỏ, xác suất để thu được 1 cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Tìm tỉ lệ thuần chủng trong số các cây hạt trắng, hoa đỏ ở F1.

Kí hiệu kiểu gen:

– Qui ước:

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14485

– Kiểu hình hạt vàng, hoa vàng (kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14486) chiếm tỉ lệ 6% = 0,06.

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14487

Tần số hoán vị = 0,2 = 20%.

– Cho cây (P) dị hợp về tất cả các cặp gen tự thụ phấn nên ở cặp gen Bb khi tự thụ phấn sẽ sinh ra đời con có kiểu hình B- chiếm tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14488.

Ở F1, cây hạt trắng, hoa đỏ có kí hiệu kiểu gen là A-B-D- và A-bbD- và aabbD-

Tính tỉ lệ:

– Tỉ lệ của kiểu hình A-B-D- = (A-D-)(B-)=Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14489. Trong đó cá thể thuần chủng có kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14490

– Tỉ lệ của kiểu hình A-bbD- = (A-D-)(bb)Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14491 . Trong đó cá thể thuần chủng có kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14492 có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14495

– Tỉ lệ của kiểu hình aabbD-

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14496

Cá thể không thuần chủng chiếm tỉ lệ = 1 – 0,0789 = 0,9211.

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất

Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể có kiểu hình hạt trắng, hoa đỏ, xác suất để thu được 1 cá thể thuần chủng là

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14497.

Bài 6: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, hoán vị gen ở cả bố và mẹ với tần số 40%. Tiến hành phép Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14498lai thu được F1. Ở F1, lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, xác suất để thu được cá thể có 1 alen lặn là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Bước 1: Xác định tỉ lệ của cá thể có 1 alen lặn trong số các cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội ở F1.

– Phép lai:Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14499

– Ở cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14500, cá thể có 1 alen lặn (cá thể Aa) chiếm tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14501; Cá thể không có 1 alen lặn (cá thể AA) chiếm  tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14502.

– Tần số hoán vị 40% thì cơ thể Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14503sinh raCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14504;

 Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14505

 Trong số cá thể có kiểu hình trội A-B-D- thì cá thể chỉ có 1 alen lặn có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14506.

Như vậy, ở phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14507, trong số các cá thể mang 3 tính trạng trội thì loại cá thể có 1 alen lặn chiếm tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14508.

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất.

Ở F1. lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, xác suất để thu được cá thể có 1 alen lặn là = 0,24.

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Bài tập tự luận

Bài 1. Cho biết có hoán vị gen với tần số 20%. Một cơ thể có kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14509 tiến hành giảm phân tạo giao tử. Trong các loại giao tử được sinh ra đều tham gia thụ tinh với khả năng như nhau. Nếu chỉ có 1 giao tử được thụ tinh thì xác suất để giao tử mang gen Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14511được thụ tinh là bao nhiêu?

Bài 3. Cho biết có hoán vị gen với tần số 40%. Một cơ thể có kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14514 tiến hành giảm phân tạo giao tử. Trong các loại giao tử được sinh ra đều tham gia thụ tinh với khả năng như nhau. Nếu chỉ có 2 giao tử được thụ tinh thì xác suất để trong 2 giao tử này có 1 giao tử mang gen Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14515và 1 giao tử mang gen Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14516được thụ tinh là bao nhiêu?

Bài 4. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, hoán vị gen ở cả bố và mẹ với tần số 20%. Tiến hành phép lai Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14517thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể ở F1, xác suất để thu được 1 cá thể có kiểu hình A-bbD- là bao nhiêu?

Bài 5. Cho biết tần số hoán vị gen giữa A và B là 40%; giữa D và E là 20%, cả đực và cái đều hoán vị gen với tần số như nhau. Xét phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14518 thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể ở F1, xác suất để trong 2 cá thể này chỉ có 1 cá thể có kiểu hình trội về cả 4 tính trạng là bao nhiêu?

Bài 6. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp alen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa 2 cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 1%. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể ở F2. Xác suất để thu được 1 cá thể có thân cao, hoa đỏ, quả tròn là bao nhiêu?

Bài 7. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, hoán vị gen ở cả bố và mẹ với tần số 40%. Tiến hành phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14519 thu được F1. Ở F1, lấy ngẫu nhiên 2 cá thể, xác suất để thu được 1 cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

Bài 8. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, hoán vị gen ở cả bố và mẹ với tần số 20%. Tiến hành phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14520 thu được F1. Ở F1, lấy ngẫu nhiên 2 cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, xác suất để thu được 1 cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

Bài 9. Ở một loài thực vật, gen B quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt trắng. Gen A át chế sự biểu hiện của B và b (kiểu gen chứa A sẽ cho hạt trắng). Alen lặn a không át chế và không có chức năng. Gen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa vàng. Gen A và D cùng nằm trên cùng 1 cặp NST, gen B nằm trên cặp NST khác. Cho cây (P) dị hợp về tất cả các cặp gen tự thụ phấn, thu được đời F1 có kiểu hình hạt vàng, hoa vàng chiếm tỉ lệ 6%. Ở F1, lấy ngẫu nhiên 2 cá thể có kiểu hình hạt trắng, hoa trắng, xác suất để thu được 1 cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

Bài 10. Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, hoán vị gen ở cả bố và mẹ với tần số 20%. Tiến hành phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14521 thu được F1. Ở F1, lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, xác suất để thu được 1 cá thể có 1 alen lặn là bao nhiêu?

Bài 11. Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, gen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định quả vàng, gen E quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen e quy định quả dài. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái đều xảy ra hoán vị gen giữa B và b với tần sô 20%, giữa E và e với tần số 40%. Ở đời con của phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14522, lấy ngẫu nhiên 2 cá thể, xác suất để thu được 1 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn, màu đỏ là bao nhiêu?

Bài 12. Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, có hoán vị ở cả hai giới với tần số 20%. Tiến hành phép lai Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14523thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể F1, xác suất để thu được 1 cá thể có kiểu hình mang 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn là bao nhiêu?

2. Bài tập trắc nghiệm

A. 47,5%.                               B. 40%.                              

C. 5%.                                    D. 45%.

Câu 2: Cho biết có xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số bằng nhau và bằng 20%. Ở phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14526, thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể ở F1, xác suất để thu được cá thể có kiểu gen là

A. 0,5%.                                 B. 2%.                                

C. 4%.                                    D. 1%.

Câu 3: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp alen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa 2 cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 4%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Lấy ngẫu nhiên 1 cây ở F2. Xác suất để thu được cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả tròn là bao nhiêu?

A. 16,5%.                               B. 49,5%.                           

C. 26,0%.                               D. 12,0%.

Câu 4: Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có 4 kiểu hình trong đó kiểu hình mang 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 4%. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể ở F2, xác suất để thu được cá thể có kiểu hình mang đúng 1 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn là

A. 54%.                                  B. 49%.                              

C. 42%.                                  D. 38,75%.

Câu 5: Ở một cá thể có kiểu gen Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14527(cho biết khoảng cách tương đối giữa A và B là 20cM, giữa D và E là 40cM). Trong số các giao tử được sinh ra chỉ có 1 giao tử được thụ tinh, xác suất để giao tử được thụ tinh mang kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14528 là

A. 3%.                                    B. 10%.                              

C. 5%.                                    D. 15%.

Câu 6: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Gen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, Gen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định quả vàng, Gen E quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen e quy định quả dài. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái đều xảy ra hoán vị gen giữa B và b với tần sô 20%, giữa E và e với tần số 40%. Ở đời con của phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14529, lấy ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất để thu được 1 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn, màu đỏ là bao nhiêu?

A. 0,0531.                              B. 0,125.                            

C. 0.1875.                               D. 0,0028.

Câu 7: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; Gen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, Gen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định quả vàng, Gen E quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen e quy định quả dài. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái đều xảy ra hoán vị gen giữa B và b với tần sô 20%, giữa E và e với tần số 40%. Ở đời con của phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14530 thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể F1, xác suất để thu được 2 cá thể có kiểu hình thân cao, hoa tím, quả tròn, màu đỏ là bao nhiêu?

A. 30,25%.                             B. 71,33%.                         

C. 27,77%.                             D. 38,94%.

Câu 8: Hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST ở vị trí cách nhau 40cM. Cơ thể Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14531tự thụ phấn thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể F1, xác suất để thu được cá thể có kiểu hình trội A-B-D- là

A. 30,25%.                             B. 44,25%.                         

C. 18,75%.                             D. 38,94%.

Câu 9: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Gen B át chế sự biểu hiện của A và a (Kiểu gen chứa B sẽ cho thân thấp). Alen lặn a không át chế. Gen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa xanh. Gen A và D cùng nằm trên cùng 1 cặp NST, gen B nằm trên cặp NST khác. Cho cây (P) dị hợp về tất cả các cặp gen tự thụ phấn, thu được đời F1 thu được 4 loại kiểu hình trong đó kiểu hình thân cao, hoa xanh chiếm tỉ lệ 5,25%. Biết mọi diễn biến trong giảm phân ở tế báo sinh noãn và sinh hạt phấn như nhau. Ở F1, lấy ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất để thu được 1 cây có kiểu hình thân thấp hoa xanh là:

A. 13,5%.                               B. 55,25%.                         

C. 61,5%.                               D. 19,75%.

Câu 10: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; gen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với b quy định quả vàng. Cho cây thân cao, quả đỏ (P) tự thụ phấn, trong tổng số các cây thu được ở F1 có kiểu hình thân thấp, quả vàng chiếm tỉ lệ 1%. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, quả đỏ ở F1, xác suất để thu được cây thuần chủng là

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14532

Câu 11: Cho cá thể có kiểu gen Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14533( tần số hoán vị gen là 40%). Trong số các giao tử được sinh ra chỉ có 1 giao tử được thụ tinh, Xác suất để giao tử được thụ tinh mang kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14534 là

A. 7,5%.                                 B. 20%.                              

C. 15%.                                  D. 10%.

Câu 12: Ở ruồi giấm, hai gen A và B cùng nằm trên một nhóm liên kết cách nhau 40cM. Ở phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14535 thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể ở F1, xác suất để thu được cá thể có kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14536 là

A. 13%.                                  B. 12%.                              

C. 15%.                                  D. 10%.

A. 22,56%.                             B. 47,5%.                           

C. 5%.                                    D. 45%.

Câu 14: Một cá thể có kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14539 (tần số hoán vị giữa hai gen B và D là 20%). Trong số các giao tử được sinh ra chỉ có 1 giao tử được thụ tinh, xác suất để giao tử được thụ tinh mang kiểu gen Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14540

A. 5%.                                    B. 20%.                              

C. 15%.                                  D. 10%.

Câu 15: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, hoán vị gen ở cả bố và mẹ với tần số 20%. Tiến hành phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14541 thu được F1. Ở F1, lấy ngẫu nhiên 2 cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội (A-B-D-), xác suất để thu được 1 cá thể thuần chủng là

A. 2,5%.                                 B. 4,8%.                             

C. 12%.                                  D. 5%.

Câu 16: Hai gen A và B cùng nằm trên một cặp NST ở vị trí cách nhau 40cM. Cơ thể có kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14542 tự thụ phấn thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể ở F1, xác suất để thu được 2 cá thể có kiểu hình trội A-B- là

A. 0,81%.                               B. 59%.                              

C. 56,25%.                             D. 34,81%.

Câu 17: Ở 1 loài thực vật, khi lai 2 giống thuần chủng khác nhau bởi các cặp tính trạng tương phản được F1 đồng loạt cây cao, hạt vàng. Cho F1 giao phấn tự do được F2 có tỉ lệ 67,5% cây cao, hạt vàng; 17,5% cây thấp, hạt trắng; 7,5% cây cao, hạt trắng; 7,5% cây thấp hạt vàng. Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định và hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới đực. Nếu lấy hạt phấn của cây F1 thụ phấn cho cây thấp, hạt trắng thu được F2. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể F2, xác suất để thu được cá thể có kiểu hình cây cao, hạt vàng là

A. 67,5%.                               B. 25%.                              

C. 15%.                                  D. 35%.

Câu 18: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; gen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với b quy định quả vàng. Cho cây thân cao, quả đỏ giao phấn với vây thân cao, quả đỏ (P), trong tổng số các cây thu được ở F1, loại cây có thân thấp quả vàng chiếm tỉ lệ 1%. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể F1, xác suất để thu được cá thể có kiểu hình thân cao, quả đỏ là

A. 66%.                                  B. 1%.                                

C. 59%.                                  D. 51%.

Câu 19: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; gen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, gen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định quả vàng, gen E quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen e quy định quả dài. Quá trình phát sinh giao tử đực và cái đều xảy ra hoán vị gen giữa B và b với tần số 20%, giữa E và e với tần số 40%. Ở đời con của phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14543, lấy ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất để thu được 1 cây thân cao, hoa trắng, quả dài, màu đỏ là

A. 30,25%.                             B. 56,25%.                         

C. 18,75%.                             D. 1,44%.

Câu 20: Hai gen A và B cùng nằm trên 1 nhóm liên kết cách nhau 40 cM, hai gen C và D cùng nằm trên 1 NST với tần số hoán vị gen là 30%. Tiến hành phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14544 thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể F1, xác suất để thu được cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn là

A. 3,5%.                                 B. 19,6%.                           

C. 30,1%.                               D. 38,94%.

Câu 21: Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, có hoán vị ở cả hai giới với tần số 20%. Tiến hành phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14545 thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể F1, xác suất để thu được cá thể có kiểu hình mang 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn là

A. 37,5%.                               B. 50%.                              

C. 48%.                                  D. 27%.

Câu 22: Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, có hoán vị ở cả hai giới với tần số 20%. Tiến hành phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14546 thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể F1, xác suất để thu được cá thể có 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn là

A. 37,5%.                               B. 50%.                              

C. 13,5%.                               D. 15%.

Câu 23: : Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp alen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa 2 cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả tròn chiếm tỉ lệ 12%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể ở F2, xác suất để thu được 2 cá thể có kiểu hình mang đúng 2 tính trạng trội là

A. 4,95%.                               B. 66%.                              

C. 18,9%.                               D. 49,5%.

Câu 24: Ở một loài thực vật, A: hạt vàng trội hoàn toàn so với a: hạt trắng. Gen B át chế sự biểu hiện của A và a (kiểu gen chứa B sẽ cho hạt trắng). Alen lặn b không át chế. Gen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với d: hoa xanh. Gen A và D cùng nằm trên cùng 1 cặp NST, gen B nằm trên cặp NST khác. Cho cây (P) dị hợp về tất cả các cặp gen tự thụ phấn, đời con F1 thu được 4 loại kiểu hình trong đó kiểu hình hạt vàng, hoa xanh chiếm tỉ lệ 5,25%. Biết mọi diễn biến trong giảm phân ở tế bào sinh noãn và sinh hạt phấn như nhau. Lấy ngẫu nhiên 1 cây F1, xác suất để thu được cây có kiểu hình hạt trắng, hoa đỏ là:

A. 51,75%.                             B. 55,25%.                         

C. 61,5%.                               D. 19,75%.

Câu 25: Khi lai cà chua quả màu đỏ, dạng tròn với cà chua quả màu vàng, dạng bầu dục thu được F1 có 100% quả đỏ, dạng tròn. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có 1500 cây, trong đó có 885 cây màu đỏ, dạng tròn. Cho rằng mỗi gen quy định một tính trạng, không có đột biến xảy ra, mọi diễn biến của sinh giao tử đực và cái giống nhau. Nếu cho cây F1 lai phân tích thu được Fb. Lấy ngẫu nhiên 1 cây Fb, xác suất để thu được cây có quả bầu dục, dạng tròn là

A. 30%.                                  B. 15%.                              

C. 20%.                                  D. 40%.

Câu 26: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy dịnh hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa 2 cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 4%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Lấy ngẫu nhiên 1 cây ở F2, xác suất để thu được cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn là

A. 54%.                                  B. 66,0%.                           

C. 16,5%.                               D. 49,5%.

Câu 27: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp alen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả dài trội hoàn toàn so với alen d quy định quả tròn, cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa 2 cây (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 3%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Lấy ngẫu nhiên 1 cây ở F2, xác suất để thu được cây có kiểu hình thân cao, hoa vàng, quả tròn là

A. 12%.                                  B. 3,25%.                           

C. 13,5%.                               D. 5,25%.

Câu 28: Ở ruồi giấm, tần số hoán vị giữa hai gen A và B là 20%. Ở phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14547 thu được F1. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể F1, xác suất để trong 2 cá thể này có 1 cá thể có kiểu hình đồng hợp lặn là

A. 32%.                                  B. 9,5%.                             

C. 25,5%.                               D. 18%.

Câu 29: Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội hoàn toàn, hoán vị gen ở cả bố và mẹ với tần số 40%. Tiến hành phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14548 thu được F1. Ở F1, lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội (A-B-D-), xác suất để thu được cá thể thuần chủng là

A. 24%.                                  B. 12%.                              

C. 3,6%.                                 D. 18%.

Câu 30: Hai gen A và B cùng nằm trên 1 nhóm liên kết cách nhau 40 cM, hai gen C và D cùng nằm trên 1 NST với tần số hoán vị gen là 30%. Ở đời con của phép lai Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14549, lấy ngẫu nhiên 1 cá thể, xác suất để thu được cá thể có 4 tính trạng trội A-B-D-E- là

A. 3,5%.                                 B. 34,86%.                         

C. 38,94%.                             D. 19,6%.

3. Đáp án

a. Các bài tự luận

Bài 1.

– Tần số hoán vị 20% thì giao tử là giao tử Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14550hoán vị nên có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14551.

– Trong điều kiện tỉ lệ thụ tinh của các loại giao tử là ngang nhau thì xác suất thụ tinh của giao tử phụ thuộc vào tỉ lệ của loại giao tử đó. Nếu loại giao tử nào có tỉ lệ càng cao thì xác suất thụ tinh càng cao.

– Giao tửCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14552 có tỉ lệ = 0,1 nên xác suất thụ tinh của giao tử loại này là 0,1.

Bài 2.

– Trong 1000 tế bào giảm phân có 100 tế bào có trao đổi chéo dẫn tới hoán vị gen thì tỉ lệ tế bào có

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14553

Bài 3.

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14554

Bài 4.

Bước 1: Xác định tỉ lệ của kiểu hình A-bbD-.

– Phép lai:Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14555

Tỉ lệ phân li kiểu hình bằng tích tỉ lệ kiểu hình của các nhóm liên kết

Kiểu hình A-bbD- có tỉ lệ = (A-).(bbD-).

Ở đây có 2 nhóm liên kết, nhóm liên kết thứ nhất là Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14556, nhóm liên kết thứ hai làCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14557.

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14558

Các nhóm liên kết luôn phân li độc lập với nhau cho nên tỉ lệ của một loại kiểu hình bằng tích tỉ lệ kiểu hình của các nhóm liên kết có trong kiểu hình đó.

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14559

Cá thề có kiểu hình còn lại = 1 – 0,1575 = 0,8425.

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất

Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể ở F1, xác suất để thu được 1 cá thể có kiểu hình A-bbD- là

    Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14560        .

Bài 5.

Bước 1: Tìm tỉ lệ của kiểu hình mang 4 tính trạng trội ở F1.

– Ở phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14561

– Ở cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14562, có tần số 40% nên cơ thểCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14563 sẽ tạo ra giao tử với tỉ lệ = 0,3. Cơ thể sẽ tạo ra giao tử với tỉ lệ = 0,2.

 Kiểu hình có 2 tính trạng trội A-B- có tỉ lệ =Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14564.

– Ở cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14565, tần số hoán vị gen giữa D và E là 20% nên cơ thể Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14566sẽ tạo ra giao tử Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14567với tỉ lệ = 0,1.

 Cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14568 sẽ tạo ra đời con có kiểu hình mang 2 tính trạng lặn Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14569có tỉ lệ  Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14570.

Kiểu hình mang 2 tính trạng trội D-E- chiếm tỉ lệ = 0,5 + 0,01 = 0,51

– Ở phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14571, loại kiểu hình có 4 tính trạng trội (A-B-D-E) chiếm tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14572; Loại kiểu hình không có 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ = 1 – 0,2856 = 0,7144.

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất.

Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể ở F1, xác suất để trong 2 cá thể này chỉ có 1 cá thể có kiểu hình trội về cả 4 tính trạng là

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14573.

Bài 6.

Bước 1: Tìm tỉ lệ của kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F2.

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14574

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất

Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể ở F2, xác suất để thu được 1cá thể có thân cao, hoa đỏ, quả tròn là

        Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14575          .

Bài 7.

Bước 1: Xác định tỉ lệ của cá thể thuần chủng ở F1.

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14576

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14577

Như vậy, ở phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14578, loại cá thể thuần chủng về cả 3 cặp gen chiếm tỉ lệ

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14579

            .

Loại cá thể không thuần chủng chiếm tỉ lệ = 1 – 0,12 = 0,88.

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất.

Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể, xác suất để thu được 1 cá thể thuần chủng là

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14580 .

Bài 8.

Bước 1: Xác định tỉ lệ của cá thể thuần chủng trong số các cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội ở F1.

– Phép lai:Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14581

– Ở cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14582, cá thể có kiểu hình trội gồm 1AA và 2Aa , Cá thể thuần chủng có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14583.

– Ở cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14584, kiểu gen đồng hợp trội có kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14585.

Tần số hoán vị 20% thì cơ thể Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14586sinh raCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14587

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14588

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất.

Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, xác suất để thu được 1 cá thể thuần chủng là

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14589.

Bài 9.

Bước 1: Tìm tỉ lệ thuần chủng trong số các cây hạt trắng, hoa vàng ở F1.

Kí hiệu kiểu gen:

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14590

                        D- quy định hoa đỏ;

                        d quy định hoa vàng.

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14591

– Cho cây (P) dị hợp về tất cả các cặp gen tự thụ phấn nên ở cặp gen Bb khi tự thụ phấn sẽ sinh ra đời con có kiểu hình B- chiếm tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14592.

Ở F1, cây hạt trắng, hoa vàng có kí hiệu kiểu gen là A-B-dd và A-bbdd và aabbdd

Tính tỉ lệ:

– Tỉ lệ của kiểu hìnhCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14593

Trong đó cá thể thuần chủng có kiểu genCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14594

– Tỉ lệ của kiểu hìnhCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14595 .Trong đó cá thể thuần chủng có kiểu gen

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14597

– Tỉ lệ của kiểu hình aabbdd = (aadd)(bb)Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14598 . Trong đó cá thể thuần chủng có kiểu gen

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14599.

Trong số các cây hạt trắng, hoa đỏ, tỉ lệ cá thể thuần chủng là

   Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14600         .

Cá thể không thuần chủng chiếm tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14601.

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất

Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể có kiểu hình hạt trắng, hoa trắng, xác suất để thu được 1 cá thể thuần chủng là

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14602.

Bài 10.

Bước 1: Xác định tỉ lệ của cá thể có 1 alen lặn trong số các cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội ở F1.

– Phép lai: Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14603

– Ở cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14604, cá thể có 1 alen lặn (cá thể Aa) chiếm tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14605; Cá thể không có 1 alen lặn (cá thể AA) chiếm  tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14606.

– Tần số hoán vị 20% thì

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14607

 Trong số cá thể có kiểu hình trội A-B-D- thì cá thể chỉ có 1 alen lặn có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14608.

Như vậy, ở phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14609, trong số các cá thể mang 3 tính trạng trội thì loại cá thể có 1 alen lặn chiếm tỉ lệ =0,26.

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất.

Ở F1. lấy ngẫu nhiên 1 cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, xác suất để thu được cá thể có 1 alen lặn là = 0,26.

Bài 11.

Bước 1: Xác định tỉ lệ của cây thân cao, hoa trắng, quả tròn, màu đỏ ở F1.

     Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14610             

Xét riêng từng nhóm gen liên kết:

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14611

Tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng, quả tròn, màu đỏ (A-bbD-E-) có tỉ lệ

            Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14612      .

Kiểu hình còn lại có tỉ lệ = 1 – 0,0531 = 0,9469.

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất.

Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể, xác suất để thu được 1 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn, màu đỏ là

              Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14613    .

Bài 12.

Bước 1: Xác định tỉ lệ của kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở F1.

– Phép laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14614.

– Cặp lai Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14615có hoán vị ở cả 2 giới với tần số 20% thì

Kiểu hình lặn Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14616có tỉ lệCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14617

Kiểu hình có 1 tính trạng trội A-bb = aaB- = 0,25 – 0,04 = 0,21.

Kiểu hình có 2 tính trạng trội A-B- có tỉ lệ = 0,5 + 0,04 = 0,54.

– Cặp laiCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14618 sinh ra đời cóCách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14619

Loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn gồm có

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14620

 Loại kiểu hình có 2 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn có tỉ lệ = 0,48.

 Loại kiểu hình còn lại có tỉ lệ = 1 – 0,48 = 0,52.

Bước 2: Sử dụng toán tổ hợp để tính xác suất.

Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể F1, xác suất để thu được 1 cá thể có kiểu hình mang 2 tính trạng trội và một tính trạng lặn là

Cách giải bài tập xác suất trong quy luật di truyền – di truyền liên kết gen và hoán vị gen Cach Giai Bai Tap Xac Suat Trong Quy Luat Di Truyen Lien Ket Hoan Vi Gen 14621  .

b. Các bài trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C

B

D

C

C

D

C

B

D

C

A

C

A

A

B

16

17

18

19

20

21

222

23

24

25

26

27

28

29

30

D

D

B

D

C

C

C

C

C

A

D

D

B

C

D

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 963

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email