Chuyên đề: Cơ chế di truyền và biến dị

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

I. Các thành phần của ADN

   1. Công thức liên quan chiều dài ADN (L) và số lượng nuclêôtit (N):

Chuyên đề Sinh 12 Gen 1

   2. Công thức chu kì xoắn (Ck): Chuyên đề Sinh 12 Gen 2

   3. Công thức tính tổng số nuclêôtit của gen:

Chuyên đề Sinh 12 Gen 3

   4. Công thức tính khối lượng M:

Chuyên đề Sinh 12 Gen 4

   5. Công thức tính số liên kết hiđrô: H = 2A + 3G

   6. Công thức tính số liên kết photphođieste: P = N – 2

   7. Công thức tính số liên kết đường – phôtphat: Chuyên đề Sinh 12 Gen 5

II. Công thức của quá trình tự sao

   1. Số ADN con được tạo ra sau k lần tự phân của 1 ADN: 2k

   Số ADN con được tạo ra sau k lần tự phân của n ADN: n.2k

   2. Số nuclêôtit mà môi trường nội bào cung cấp:

Chuyên đề Sinh 12 Gen 6

   3. Số ADN con có 2 mạch đều mới là: 2k – 2

   4. Số liên kết hiđrô được hình thành/phá vỡ:Hht = H.2k

II. Quá trình phiên mã

   1. Số ribônuclêôtit cần sử dụng trong quá trình phiên mã:

Chuyên đề Sinh 12 Phien Ma Dich Ma 1

   2. Liên hệ giữa chiều dài và số ribônuclêôtit:Chuyên đề Sinh 12 Phien Ma Dich Ma 2

   3. Khối lượng của ARN: M = rN x 300 đvC

   4. Số liên kết hoá trị giữa các ri bô nuclêôtit: P = rN – 1.

III. Quá trình dịch mã

   1. Số axit amin cần sử dụng là cho 1 chuỗi pôlipeptit:Chuyên đề Sinh 12 Phien Ma Dich Ma 3

   2. Số axit amin ở 1 chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh:

Chuyên đề Sinh 12 Phien Ma Dich Ma 4

IV. Số liên kết hiđrô

– Đột biến đảo cặp nuclêôtit, số liên kết hiđrô được giữ nguyên.

– Đột biến thay thế:

   + Thay 1 cặp A – T thành 1 cặp G – X: Hđb = H + 1

   + Thay 1 cặp G – X thành 1 cặp A – T: Hđb = H – 1.

– Đột biến mất 1 cặp nuclêôtit:

   + Mất 1 cặp A – T: Hđb = H – 2.

   + Mất 1 cặp G – X: Hđb = H – 3.

– Đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit:

   + Thêm 1 cặp A – T: Hđb = H + 2

   + Thêm 1 cặp G – X: Hđb = H + 3.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1108

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email