Đề kiểm tra 1 tiết

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương 6 (Đề 3)

Câu 1: Đun nhẹ 20 gam dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu trắng là CuSO4 khan. Chất này có khối lượng là 3,6 gam. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 ban đầu.

Câu 2: Cân lấy 10,6 gam Na2CO3 cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch Na2CO3. Biết 1ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05 gam. Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế được.

Câu 3: Hãy trình bày cách pha chế 400 gam dung dịch CuSO4 4%.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Câu 1:Nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4:

Đề kiểm tra Hóa học 8 De Kiem Tra 1 Tiet Hoa 8 Hoc Ki 2 Chuong 6 2 1

Câu 2: 1ml dung dịch cho khối lượng 1,05 gam

200 ml dung dịch cho khối lượng mdd = 210 gam

Nồng độ phần trăm:

Đề kiểm tra Hóa học 8 De Kiem Tra 1 Tiet Hoa 8 Hoc Ki 2 Chuong 6 2 2

Câu 3: Khối lượng của CuSO4:

            mCuSO4=(4% x 400)/(100%) = 16 (gam)

Khối lượng dung môi:

            mdm = mdd – mct = 400 – 16 = 384 (gam)

* Cách pha chế: Cân lấy 16 gam CuSO4 khan (màu trắng) cho vào cốc. Cân lấy 384 gam (hoặc đong lấy 384ml) nước cất, rồi đổ dần dần vào cốc rồi khuấy nhẹ cho tan hết. Ta thu được 400 gam dung dịch CuSO4 4%.

b) Số mol của NaCl :

        nNaCl = 3 x 0,3 = 0,9 (mol)

Khối lượng của NaCl:

        mNaCl = 0,9 x 58,5 = 52,65 (gam).

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận