Đề kiểm tra Toán 5 Cuối kì 1

Bài 1. Viết các số sau:

a) Mười tám và ba phần mười:

b) Một trăm hai mươi ba phẩy một nghìn:

c) Sáu mươi tám phẩy năm mươi bảy:

d) Không phẩy bảy trăm linh một:

Bài 2. Đọc các số:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 10 Cuoi Ki 1 Cau 2

b) 39,99 đọc là:

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 8 trong số 32,185 có giá trị là:

A.8/10       B.8/100       C. 80       D. 800

b) Số bé nhất trong các số: 44,216 ; 44,162 ; 44,126 ; 44,261 là:

A. 44,216       B. 44, 162      C. 44,126       D. 44,261

c) 17ha 4dam2 =….ha

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 174      B. 1704        C. 17,4        d. 17,04

d) 12,08 x 0,01 = ….

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 0,1208       B. 1,208      C. 120,8      D. 1208

Bài 4. Tìm x:

a) x + 12,7 = 45,2       b) x – 9,61 = 13,5

c)x 3,4 = 83,64        d) x : 6,7 = 12,05

Bài 5. Một quầy hàng hoa quả có 50,5kg cam và quýt, quýt ít hơn cam là 15,4kg. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu kg mỗi loại?

Bài 6. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24,5m; chiều rộng 16m. Người ta dành 35% diện tích mảnh vườn để trồng rau. Tính diện tích trồng rau trên mảnh vườn đó?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 10 Giai Cuoi Ki 1 Cau 1

Bài 2.

a) mười hai và mười chín phần một trăm

b) ba mươi chín phẩy chín mươi chín

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 10 Giai Cuoi Ki 1 Cau 3

Bài 4.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 10 Giai Cuoi Ki 1 Cau 4

Bài 5.

Số kg cam cửa hàng đó có là:

      (50,5 + 15,4) :2 = 32,95 (kg)

Số kg quýt cửa hàng đó có là:

      50,5 – 32,95 = 17,55 (kg)

             Đáp số: 32,95kg cam và 17,55kg quýt

Bài 6.

Diện tích mảnh vườn đó là:

      24,5 x 16 = 392 (m2)

Diện tích trồng rau trên mảnh vườn đó là:

      392 x 35 : 100 = 137,2 (m2)

            Đáp số: 137,2 m2

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận