Đề kiểm tra Toán 5 Cuối kì 1

Bài 1. Viết các số sau:

a) Năm và bảy phần mười

b) Một trăm hai mươi ba phần một nghìn

c) Không phẩy bảy mươi ba

d) Năm mươi lăm phẩy tám

Bài 2. Viết vào chỗ chấm:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 3 Cuoi Ki 1 Cau 2

b) 71,52 đọc là:….

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 24,8 + 18,24      c) 42,83 x 24

b) 93 – 12,6        d) 45,95 : 2,5

Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị của chữ số 7 trong số 278,05 là:

A. 700        B. 70       C. 7       D. 7/10

b) 5,3 viết dưới dạng hỗn số là:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 3 Cuoi Ki 1 Cau 4

c) Tỉ số phần trăm của 17 và 25 là:

A. 6,8 %       B. 0,68%      C. 68%      D. 680%

d) 5dm26cm2 = ….dm2

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 5,6      B. 5,60 C. 5,06      D. 5,006

Bài 5. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 18,7….17,8        c) 47,06 …. 47,6

b) 3,05 …..3,050       d) 1,007 ….1,07

Bài 6. Một ô tô trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 49km và trong 5 giờ sau mỗi giờ đi được 45km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km?

Bài 7. Một hình tam giác có diện tích là 216cm2, chiều cao là 18cm. Tính độ dài cạnh đáy của tam giác đó.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 3 Giai Cuoi Ki 1 Cau 1

Bài 2.

a) bảy và bảy phần mười hai

b) bảy mươi mốt phẩy năm mươi hai

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 3 Giai Cuoi Ki 1 Cau 3

Bài 4.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 3 Giai Cuoi Ki 1 Cau 4

Bài 5.

a) >        b) =        c) <       d) >

Bài 6.

Số km ô tô đi trong 3 giờ đầu là:

      49 x 3 = 147 (km)

Số km ô tô đi trong 5 giờ sau là:

      45 x 5 = 225 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số km là:

      (147 + 225) : (3 +5) = 46,5 (km)

          Đáp số: 46,5 km

Bài 7.

Độ dài đáy của tam giác đó là:

       216 x 2 : 18 = 24 (cm)

             Đáp số: 24 cm

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận