Đề kiểm tra Toán 5 Cuối kì 1

Bài 1. Tính nhẩm:

3,8 x 10 = ……      12,75 x 100=…….

14,6 x 0,1=…..      281,6 : 0,01 =…..

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số 425,55 đọc là:

A. Bốn trăm hai năm phẩy năm năm

B. Bốn trăm hai mươi lăm phẩy năm mươi lăm

C. Bốn trăm hai lăm phẩy lăm lăm

D. Bốn hai lăm phẩy nhăm nhăm

b) Giá trị của chữ số 2 trong số 37,528 là:

A. 2      B. 200      C.2/10      D.2/100

c) Tỉ số phần trăm của 48 và 75 là:

A. 0,64%       B. 6,4%        C. 64%       D. 156,25%

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 5 Cuoi Ki 1 Cau 2

A. 7,3       B. 7,03        C. 7,003       D. 7,0003

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức sau:

a) (65,7 – 39,8) : 5 x 2,6       b) (17,8 + 9) : 2,5 – 4,69

Bài 4. Tìm x biết:

a) x + 3,4 = 4,5 x 1,3

b) x – 3,02 = 0,8 : 2,5

Bài 5. Cứ đi 100km, một ô tô tiêu thụ hết 12,5l xăng. Hỏi ô tô đi quãng đường dài 160km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Bài 6. Một miếng bìa hình tam giác có tổng độ dài đáy và chiều cao là 45,5dm. Chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích của miếng bìa đó?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

3,8 x 10 = 38       12,75 x 100=1275

14,6 x 0,1=1,46      281,6 : 0,01 =28160

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 5 Giai Cuoi Ki 1 Cau 2

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 5 Giai Cuoi Ki 1 Cau 3

Bài 4.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 5 Giai Cuoi Ki 1 Cau 4

Bài 5.

Đi 1km ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:

      12,5 : 100 = 0,125 (l)

Đi 160km ô tô tiêu thụ hết số lít xăng là:

      0,125 x 160 = 20 (l)

            Đáp số: 20l xăng

Bài 6.

Sơ đồ:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 5 Giai Cuoi Ki 1 Cau 6

Tổng số phần bằng nhau là:

      2 + 3 = 5 (phần)

Đáy hình tam giác có độ dài là:

      45,5 : 5 x 3 = 27,3 (dm)

Chiều cao của hình tam giác là:

      45,5 – 27,3 = 18,2 (dm)

Diện tích miếng bìa hình tam giác đó là:

      (27,3 x 18,2 ) ; 2 = 248,43 (dm2)

             Đáp số: 248,43 dm2

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận