Đề kiểm tra Toán 5 Giữa kì 2

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 7 trong số 9,705 có giá trị là:

A. 7     B. 7/10     C. 700   D. 7/100

b) Phân số viết dưới dạng số thập phân là:

A. 7,8    B. 8,7     C. 0,875   D. 0,857

c) 35% của 450kg là:

A. 157,5kg    B. 155,7kg    C. 15,75kg   D. 15,57kg

d) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 917dm2=…m2 là:

A. 91,7   B. 9,17   C. 0,917   D. 0,0917

Bài 2. Điền dấu >, < , = thích hợp vào chỗ trống:

a) 1,75m2….175dm2   c) 7850dm3…7,85m3

b) 1968dm2….1,968m2   d) 12075kg ….12,75 tấn

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 27,43 + 54,49

b) 68,05 – 45,61

c) 54,6 x 7,8

d) 213,58 : 9,05

Bài 4. Biểu đồ hình quạt dưới đây nòi về tỉ số phần trăm đất sử dụng cho khu đô thị mới Văn Phú. Biết diện tích khu đô thị là 47ha. Em xem biểu đồ và ghi vào chỗ trống cho thích hợp:

a) Diện tích đất xây nhà cao tầng:…

b) Diện tích đất xây nhà biệt thự:…

c) Diện tích đất xây trường học:….

d) Diện tích đất làm đường và trồng cây xanh:…

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 10 Giua Ki 2 Cau 4

Bài 5. Tìm y biết:

a) 175,6 : y = 12,5

b) y : 8,4 = 141,4

Bài 6. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật, đo trong lòng bể có kích thước là: chiều dài 4,5m; rộng 1,8m; cao 1,5m. trong bể đã có sẵn nước khoảng 45% thể tích bể. Hỏi phải bơm thêm vào bể bao nhiêu lít nước nữa để đầy bể. Biết 1dm3 =1 lít.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 10 Giai Giua Ki 2 Cau 1

Bài 2.

a) =    b) >   c) =   d) <

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 10 Giai Giua Ki 2 Cau 3

Bài 4.

a) 11,75ha   b) 15,04ha

c)2,35ha   d) 15,04ha

Bài 5.

a) 175,6 : y = 12,5      b) y : 8,4 = 141,1

y = 175,6 : 12,5      y = 141,1 x 8,4

y= 14,408      y = 1187,76

Bài 6.

Thể tích bể nước là:

   4,5 x 1,8 x 1,5 = 12,15 (m3)

Đổi 12,15m3 = 12150dm3=12150 lít

Nước trong bể đã có là:

   12150 x 45 : 100 = 5467,5 (l)

Số lít nước cần bơm thêm vào bể để đầy bể là:

   12150 – 5467,5 = 6682,5 (l)

       Đáp số: 6682,5 lít nước

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 988

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email