Đề kiểm tra Toán 5 Giữa kì 2

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 7,528 + 3,16 + 21,05

b) 34,62 – 26,47

c) 18,5 x 3,7

d) 24,42 : 6,6

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 5 tronng số 18,456 có giá trị là:

A. 5   B. 5/10    C. 5/100   D. 5/1000

b) Phân số 2/5 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,25   B. 0,52    C. 0,2   D. 0,4

c) 15% của 180kg là:

A. 27   B. 27kg    C. 12   D. 12kg

d) Số thích hợp viết vào chỗ chấm đề 0,5m3=…dm3 là:

A. 5    B. 50   C. 500   D. 5000

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 2m3=2000dm3

b) 5dm3 4cm3=504cm3

c) 3,57m3 < 3,6m3

d) 4m3 105cm3 > 4,1m3

Bài 4. Để mua và sử dụng hợp pháp một chiếc xe máy , cô Liieen phải trả 10% thuế giá trị gia tăng, 5% thuế trước bạ và 1 000 000 đồng tiền gắn biển số đăng kí. Hỏi cô Liên phải trả tất cả bao nhiêu tiền. Biết giá của xe máy là 17 triệu đồng một chiếc?

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Biểu đồ hình quạt biểu diễn tỉ số phần trăm số học sinh lớp 5C tham gia học các môn thể thao yêu thích. (Biết lớp 5C có 40 học sinh và mỗi học sinh chỉ tham gia một môn)

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 1 Giua Ki 2 Cau 5

A. Môn cầu lông có…học sinh

B. Môn bóng bàn có…học sinh

C. Môn cờ vua có…học sinh

D. Môn cờ tướng có…học sinh

Bài 6. Cho hình chữ nhật ABCD có kích thước như trong hình vẽ bên. Biết M là trung điểm của CD. Tính diện tích tam giác AMC

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 1 Giua Ki 2 Cau 6

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 1 Giai Giua Ki 2 Cau 1

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 1 Giai Giua Ki 2 Cau 2

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 1 Giai Giua Ki 2 Cau 3

Bài 4.

Số tiền thuế giá trị gia tăng là:

   17 000 000 x 10 : 100 = 1 700 000 (đồng)

Số tiền thuế trước bạ là:

   17 000 000 x 5 : 100 = 850 000 (đồng)

Tổng số tiền cô Liên phải trả là:

   17 000 000 + 1 700 000 + 850 000 + 1 000 000= 20 550 000 (đồng)

   Đáp số: 20 550 000 đồng

Bài 5.

A. 16     B. 10   C. 8   D. 6

Bài 6.

Độ dài cạnh MC là:

   48 : 2 = 24 (cm)

Chiều cao hạ xuống đáy MC của tam giác AMC chính là chiều rộng của hình chữ nhật ABCD nên nó bằng 24cm

Diện tích tam giác AMC là:

   24 x 24 : 2 = 288 (cm2)

       Đáp số: 288cm2

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận