Đề kiểm tra Toán 5 Giữa kì 2

Bài 1. Điền dấu > , < , = thích hợp vào chỗ trống:

a) 9,09 ▭ 9,1      c) 150% ▭ 1,5

b) 12,34 ▭ 12,339        d) 6/5 ▭ 1,20

Bài 2. Khoanh vào chữ đặ trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 6 trong số 3,608 có giá trị là:

A. 6    B. 6/10   C.6/100    D. 60

b) Phân số 4/5 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,45    B. 0,54     C. 0,8   D. 1,25

c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 15m3 6 dm3=…m3 là:

A. 15,6     B. 15,06    C. 15,006    D. 15,0006

d) Diện tích của hình tròn đường kính 6dm là:

A. 113,04dm2    B. 11,30dm2     C. 282,6dm2    D. 28,26dm2

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 2 Giua Ki 2 Cau 3

Bài 4.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1975dm2 = ….m2     b) 5m375dm3=…m3

c) 2010cm2=…dm2    d) 1 tấn 25kg = …tấn

Bài 5.Tìm x:

a) 18,72 : x = 4,5   b) x : 24,6 = 13,85

Bài 6.Tổng số cà phê xuất khẩu của Côn ty Trường Thọ trong 4 tháng đầu năm 2010 là 1750 tấn. Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số phần trăm số cà phê xuất khẩu trong từng tháng đó. Hãy tính và viết tiếp vào chỗ chấm số cà phê xuất khẩu từng tháng:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 2 Giua Ki 2 Cau 6

a) Tháng 1:…tấn

b) Tháng 2: … tấn

c) Tháng 3: …tấn

d) Tháng 4: …tấn

Bài 7. Cho hình thang ABCD có tổng độ dài 2 đáy là 45cm và gấp 3 lần chiều cao. Tính diện tích hình thang đó?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) <    b) >    c) =     d) =

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 2 Giai Giua Ki 2 Cau 2

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 2 Giai Giua Ki 2 Cau 3

Bài 4.

a) 19,75    b) 5,075   c) 20,1   d) 1,025

Bài 5.

a) 18,72 : x = 4,5      b) x : 24,6 = 18,35

   x = 18,72 : 4,5      x = 18,35 x 24,6

   x = 4,16         x= 451,41

Bài 6.

a) 420   b) 385     c) 455   d) 490

Bài 7.

Chiều cao của hình thang ABCD là:

   45 : 3 = 15 (cm)

Diện tích hình thang ABCD là:

   45 x 15 : 2 = 337,5 (cm2)

      Đáp số: 337,5 cm2

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận