Đề kiểm tra Toán 5 Giữa kì 2

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Phân số viết dưới dạng số thập phân là:

A. 7,4   B. 4,7    C. 1,75   D. 0,561

b) Tỉ số phần trăm của 1,2 và 2,5 là:

A. 0,48%    B. 48%   C. 4,8%    D. 480%

c) 3 tấn 150kg =… tấn. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 31,5   B. 3,5    C. 3,51   D. 3,15

d) Thể tích hình lập phương có cạnh 2,5dm là:

A. 25dm3    B. 37,5 dm3    C. 6,25 dm3   D. 15,625 dm3

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 7,09 < 7,9 ▭   c) 35% = 0,35% ▭

b) 6,045 > 6,45 ▭    d) 1/5 = 0,5 ▭

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 16,54 + 21,47

b) 14,37 -9,54

c) 57,42 x 2,3

d) 105,91 : 8,5

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 7m2 16cm2 = …m2

b) 12m3 53dm3 =…m3

c) 8075kg = …tấn

d) 21 tạ 7 kg = … tạ

Bài 5. Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết số lượng sách quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lutjcuar ba lớp khối 5 trong trường tiểu học Trần Phú. Dựa vào biểu đồ em hãy tính và ghi kết quả vào chỗ chấm trong các câu dưới đây. (biết tổng số sách ủng hộ được là 1500 quyển và lớp 5A ủng hộ nhiều hơn lớp 5B là 50 quyển)

a) Lớp 5A góp : .. quyển

b) Lớp 5B góp : .. quyển

c) Lớp 5C góp : .. quyển

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 6 Giua Ki 2 Cau 5

Bài 6. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 54m, chiều rộng bằng chiều dài. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, trung bình 100m2 thu được 70kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 6 Giai Giua Ki 2 Cau 1

Bài 2.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 6 Giai Giua Ki 2 Cau 2

Bài 3.

Đề kiểm tra Toán 5 | Đề thi Toán 5 De 6 Giai Giua Ki 2 Cau 3

Bài 4.

a) 7m2 16cm2 = 7,0016m2

b) 12m3 53dm3 =12,053m3

c) 8075kg = 8,075tấn

d) 21 tạ 7 kg = 21,07tạ

Bài 5.

a) 480   b) 420   c) 600

Bài 6.

Chiều rộng thửa ruộng đó là:

   54 x 2/3 = 36 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

   54 x 36 = 1944 (m2)

Trung bình 1m2 thu được số thóc là:

   70 : 100 = 0,7 (kg)

Số thóc cả thửa ruộng đó thu được là:

   0.7 x 1944 = 1360,8 (kg)

   Đổi 1360,8 kg = 13,608 tạ

      Đáp số: 13,608 tạ thóc

 

Print Friendly, PDF & Email

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình / 5. Số lượt đánh giá:

Bình luận