Đề kiểm tra 45 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Phân thức đối của phân thức là:

Câu 2: Rút gọn phân thức được kết quả là:

Câu 3: Tổng hai phân thức

A. 3x       B. 4(x + 2)       C. 2       D. 6x

Câu 4: Giá trị x ≠ 2 và x ≠ -2 là điều kiện xác định của phân thức:

Câu 5: Giá trị của phân thức

A. 20       B. 30       C. 10/29       D. 12/25

Câu 6: Chia hai phân thức

Bài 1: (1 điểm) Rút gọn biểu thức:

Bài 2: (3 điểm) Cho biểu thức:

a) Tìm điều kiện xác định của biểu thức B.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Tìm x để cho B nhận giá trị bằng 0.

Bài 3: (3 điểm) Cho biểu thức:

a) Rút gọn biểu thức C.

b) Tìm x để giá trị của biểu thức C bằng 2.

Đáp án và Hướng dẫn giải

Câu 1: B

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: C

Bài 1

Điều kiện: y ≠ ± 1/3.

Bài 2

a) Điều kiện : 3x2 – 12x ≠ 0; 3x3 – 12x = 3x(x2 – 4) = 3x(x – 2)(x + 2).

Vậy: x ≠ 0; x ≠ 2 và x ≠ -2.

b)

c) Với điều kiện: x ≠ 0 và x ≠ ±2.

Ta có: B = 0 ⇔ x + 1 = 0 ⇔ x = -1(nhận).

Bài 3

Điều kiện: x ≠ 0; x ≠ 5 và x ≠ -5.

b) Vậy C = 2 ⇒ (2/x) = 2

⇒ x = 1(thỏa mãn các điều kiện trên).

    

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1036

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

--Chọn Bài--

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Tải xuống