Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 7 học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 7 học kì 1 (Đề 3)

Câu 1:Phát biểu nào dưới đây là sai

A. điều kiện cần để mắt nhìn thấy một vật là hoặc vật phát ra ánh sáng, hoặc vật phải được chiếu sáng

B. điều kiện đủ để mắt nhìn thấy một vật là ánh sáng từ vật phải truyền vào mắt

C. mắt nhìn thấy một vật khi ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt ta

D. mắt nhìn thấy vật khi ánh sáng từ mắt phát ra truyền đến vật

Câu 2. Vật nào dưới đây được xem là vật trong suốt

A. gương phẳng      B. tấm kính

C. tấm gỗ      D. quyển sách

Câu 3. Dùng ống rỗng, cong để quan sát thì không thấy dây tóc bóng đèn pin phát sáng vì

A. ánh sáng từ dây tóc không truyền đi theo ống cong

B. ánh sáng phát ra từ mắt ta không đến được bóng đèn

C. ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống rỗng lại cong

D. ánh sáng phát ra từ dây tóc chỉ truyền bên ngoài ống

Câu 4. Một địa phương Z nào đó có nguyệt thực khi:

A. Mặt Trăng nằm trong vùng bóng đen của Trái Đất, nó không được Mặt Trời chiếu sáng

B. Địa phương đó đang là ban đêm và không nhìn thấy Mặt Trăng

C. Địa phương đó đang là ban đêm và Mặ Trăng đang trong vùng bóng tối của Trái Đất. Khi đó Mặt Trăng và cả địa phương ấy đều không được chiếu sáng

D. Trái Đất che kín Mặt Trăng

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng. Ảnh của một vật tạo bởi gương là:

A. Hình của vật đó mà mắt ta nhìn thấy trong gương

B. Hình của vật đó ở sau gương

C. Bóng của vật đó

D. Bóng của vật đó xuất hiện trong gương

Câu 6. Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 60o thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc:

A. 30o      B. 45o

C. 60o      D. 90o

Câu 7. Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 90o. Hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu?

A. 90o      B. 45o

C. 22,5o      D. 0o

Câu 8. Cho điểm sáng S trước gương phẳng cách gương một khoảng 25cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách điểm S một khoảng là

A. 60cm      B. 50cm

C. 25cm      D. 15cm

Câu 9. Phát biểu nào dưới đây sai?

Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi

A. Mắt có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương

B. ảnh của viên phấn trong gương có thể hứng được trong màn chắn

C. ảnh của viên phấn không hứng được trên màn chắn

D. không thể sờ, nắm được ảnh của viên phấn trong gương

Câu 10. Ảnh của một ngọn nến đang cháy quan sát được trong gương cầu lồi có chiều như thế nào?

A. ảnh không cùng chiều với chiều của vật

B. ảnh ngược chiều với vật

C. ảnh cùng chiều với chiều của ngọn nến

D. A, B đều đúng

Câu 11. Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng

Câu 12.

a) Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì? Cho ví dụ

b) Nêu đặc điểm của nguồn sáng

c) Cùng một vật đặt trước ba gương (phẳng, cầu lồi, cầu lõm). Gương nào tạo ra ảnh ảo lớn nhất. Tại sao?

Câu 13. Cho điểm sáng A đặt trước một gương phẳng M và cách gương M một đoạn bằng 2cm

a) Hãy vẽ ảnh của điểm A được tạo bởi gương phẳng M

b) Khoảng cách từ ảnh của điểm A đến gương phẳng M bằng bao nhiêu?

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn D

Mắt nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật phát ra truyền đến mắt. Vậy câu sai là D

Câu 2. Chọn B

Tấm kính là vật được xem là vật trong suốt vì nó cho ánh sáng truyền qua dễ dàng

Câu 3. Chọn C

Dùng ống rỗng, cong để quan sát khi không thấy dây tóc bóng đèn pin phát sáng, vì ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền đi theo đường thẳng mà ống rỗng lại cong, nên không truyền được. Vậy chọn C

Câu 4. Chọn C

Một địa phương Z nào đó có nguyệt thực khi địa phương đó đang là ban đêm và Mặt Trăng đang rong vùng bóng tối của Trái Đất. Khi đó Mặt Trăng và cả đạ phương ấy đều không được chiếu sáng

Câu 5. Chọn A

Ảnh của một vật tạo bởi gương là hình của vật đó mà mắt ta nhìn thấy trong gương

Câu 6. Chọn C

Góc tới bằng i = 90o – 60o = 30o

Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ bằng hai lần góc tới hoặc góc phản xạ. Vậy nếu góc tới 60o thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc

α = 2i = 2.30o = 60o

Câu 7. Chọn B

Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ bằng hai lần góc tới hoặc góc phản xạ. Vậy nếu góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ bằng 90o thì góc tới i = (90°)/2 = 45o

Câu 8. Chọn B

Ảnh của một điểm tạo bởi gương phẳng luôn đối xứng với điểm đó. Vì thế ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có khoảng cách đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. Vậy khoảng cách từ ảnh S’ đến điểm S bằng 2.25 = 50cm. Câu đúng là B

Câu 9. Chọn B

Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi. Ảnh của viên phấn trong gương là ảnh ảo nên không thể hứng được trên màn chắn. Vậy câu sai là B

Câu 10. Chọn C

Ảnh của một ngọn nến đang cháy quan sát được trong gương cầu lõm là ảnh ảo nên cùng chiều với vật, tức là ngọn nến

Câu 11.

Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

Câu 12.

Đề kiểm tra Vật Lí 7 1 Tiet Hoc Ki 1 7

Câu 13.

Vẽ ảnh của gương phẳng A được tạo bởi gương phẳng M như hình 16

Khoảng cách từ điểm A’ (ảnh của điểm A) đến gương phẳng M

Vì ảnh đối xứng với vật qua gương nên khoảng cách AM = A’M = 2cm

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 983

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email