Giải Toán 4 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Đọc các bài toán và viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài toán 1: Bài giải

Tổng số lít dầu rót vào 2 can là:

    6 + 4 = 10 (lít)

Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:

    10 : 2 = 5 (lít)

Đáp số: 5 lít dầu

Bài toán 2: Bài giải

Tổng số nấm 3 bạn hái được là:

    11 + 15 + 10 = 36 (cây nấm)

Số nấm mỗi bạn được chia là:

    36 : 3 = 12 (cây nấm)

Đáp số: 12 cây nấm

Câu 2. Đọc kĩ và giải thích cho bạn nội dung dưới đây:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số này, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Câu 3. Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a. 20, 30, 10        b. 4, 3, 8

Trả lời:

a. trung bình cộng của ba số là: (20 + 30 + 10) : 3 = 20

b. trung bình cộng của ba số là: (4 + 3 + 8) : 3 = 5

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 34 Toán 4 VNEN Tập 1). Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a. 46 và 24

b. 35, 17 và 38

c. 12, 23, 5 và 44.

Trả lời:

a. 46 và 24

Trung bình cộng là: (46 + 24) : 2 = 35

b. 35, 17 và 38

Trung bình cộng là: (35 + 17 + 38) : 3 = 30

c. 12, 23, 5 và 44.

Trung bình cộng là: (12 + 23 + 5 + 44) : 4 = 21

Câu 2. (trang 34 Toán 4 VNEN Tập 1). Số dân của xã Đại Hoàng trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là 99, 85 và 74 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Trả lời:

Trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm số người là:

(99 + 85 + 74) : 3 = 86 (người)

Đáp số: 86 người

Câu 3. (trang 35 Toán 4 VNEN Tập 1). Trong 4 năm liền, xã Hoà Bình làm thêm được các đoạn đường bê tông có chiều dài lần lượt là 5km, 7km, 12km và 8km. Hỏi trung bình mỗi năm xã đó làm thêm được bao nhiêu ki-lô-mét đường bê tông.

Trả lời:

Trung bình mỗi năm xã đó làm thêm được số ki-lô-mét đường bê tông là:

    ( 5 + 7 + 12 + 8 ) : 4 = 8 (km)

Đáp số: 8 km

Câu 4. (trang 35 Toán 4 VNEN Tập 1).

a. Trung bình cộng của hai số là 9. Biết một trong hai số đó là 14, tìm số kia.

b. Trong 3 năm liền, trung bình mỗi năm bác Hùng thu hoạch được 14 tạ thóc. Năm thứ nhất các bạn thu hoạch được 10 tạ thóc, năm thứ hai bác thu hoạch 16 tạ thóc. Hỏi năm thứ ba bác Hùng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Trả lời:

a. Tổng của hai số đó là: 9 x 2 = 18

Vậy số còn lại là: 18 – 14 = 4

b. Ba năm bác Hùng thu hoạch được số tạ thóc là:

     14 x 3 = 42 (tạ thóc)

Năm thứ ba bác Hùng thu hoạch được số tạ thóc là:

     42 – (10 + 16) = 16 (tạ thóc)

Đáp số: 16 tạ thóc

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 945

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email