Giải Toán 4 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn (sgk)

Câu 2. Xem biểu đồ về dân số các thôn phía Bắc của xã Lương Sơn và trả lời câu hỏi ở dưới:

Giải Toán 4 VNEN Bài 15: Biểu đồ cột | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 15 Bieu Do Cot A01

Trả lời:

   Thôn có số dân ít nhất là thôn Trung (1500 người)

   Hai thôn có số dân bằng nhau là thôn Hạ và thôn Đông (1600 người)

   Thôn Thượng có 1700 người

   Thôn Thượng nhiều hơn thôn Trung 200 người (1700 – 1500 = 200)

   Tổng số dân của cả 5 thôn phía Bắc Lương Sơn là: 1600 + 1500 + 1700 + 1600 + 1700 = 8100 người

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 40 Toán 4 VNEN Tập 1).

Nhìn biểu đồ về số cây các khối lớp đã trồng và trả lời câu hỏi ở dưới

Giải Toán 4 VNEN Bài 15: Biểu đồ cột | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 15 Bieu Do Cot A02

a. Khối lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Khối lớp nào trồng được ít cây nhất?

b. Khối lớp 2 và khối lớp 1 trồng được bao nhiêu cây?

c. Khối lớp 5 trồng được nhiều hơn khối lớp 3 bao nhiêu cây?

d. Cả trường trồng được bao nhiêu cây?

Trả lời:

Quan sát biểu đồ, em thấy:

   a. Khối lớp 5 trồng được nhiều cây nhất. Khối lớp 1 trồng được ít cây nhất.

   b. Khối lớp 2 trồng được 280 cây và khối lớp 1 trồng được 260 cây.

   c. Khối lớp 5 trồng được nhiều hơn khối lớp 3 là 400 – 340 = 160 (cây)

   d. Cả trường trồng được tất cả số cây là: 260 + 280 + 340 + 380 + 400 = 1660 (cây).

Câu 2. (trang 41 Toán 4 VNEN Tập 1). Biểu đồ dưới đây nói về sản lượng cá ngừ đánh bắt được ở 4 xã Xuân Phương, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Xuân Cảnh trong năm 2011.

Giải Toán 4 VNEN Bài 15: Biểu đồ cột | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 15 Bieu Do Cot A03

Nhìn biểu đồ, cho biết:

   a. Có nhưng xã nào đánh bắt được hơn 100 tấn cá ngừ

   b. Xã nào đánh bắt được nhiều cá ngừ nhất?

   c. Xã nào đánh bắt nhiều cá ngừ hơn xã Xuân Thọ

   d. Xã Xuân Cảnh đánh bắt nhiều hơn xã Xuân Phương bao nhiêu tấn cá ngừ?

   e. Cả 4 xã đánh bắt được bao nhiêu tấn cá ngừ?

Câu 3. (trang 41 Toán 4 VNEN Tập 1). Biểu đồ bên nói về số ngày mưa trong ba tháng năm 2004 của một huyện

Giải Toán 4 VNEN Bài 15: Biểu đồ cột | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 15 Bieu Do Cot A04

Nhìn biểu đồ, cho biết:

   a. Tháng 6 có bao nhiêu ngày mưa?

   b. Tháng 7 có nhiều hơn tháng 6 bao nhiêu ngày mưa?

   c. Trung bình mỗi tháng huyện đó coa bao nhiêu ngày mưa?

Trả lời:

Quan sát biểu đồ, em thấy:

   a. Tháng 6 có 12 ngày mưa

   b. Tháng 7 có nhiều hơn tháng 6 là 6 ngày mưa.

   c. Trung bình mỗi tháng huyện đó có số ngày mưa là: (12 + 18 + 15) : 3 = 15 (ngày mưa)

Câu 4. (trang 42 Toán 4 VNEN Tập 1). Số liệu về xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang các nước trong 7 tháng đầu năm 2009 (theo Báo điện tử Tin tức ngày 29/8/2009) như sau:

Một trong số những thị trường chủ lực của hạt điều xuất khẩu nước ta là thị trường Hoa Kì, lượng hạt điều xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm sang Hoa Kì đạt khoảng 30 nghìn tấn

Tổng lượng hạt điều xuất khẩu sang thị trường Hà Lan trong 7 tháng đầu năm đạt 14 nghìn tấn, còn sang thị trường Trung Quốc đạt 18 nghìn tấn.

Dựa vào các thông tin trên, em hãy lập tiếp biểu đồ dưới đây:

Giải Toán 4 VNEN Bài 15: Biểu đồ cột | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 15 Bieu Do Cot A05

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 15: Biểu đồ cột | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 15 Bieu Do Cot A06

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Các bạn trong nhóm phân công nhau: Mỗi bạn tìm hiểu và chép lại biểu đồ về một chủ đề (địa lí, khí hậu, dân số, sản xuất) qua tài liệu, sách, báo… Đặt ba câu hỏi về biểu đồ và trả lời các câu hỏi đó.

Lời giải

Ví dụ mẫu:

Giải Toán 4 VNEN Bài 15: Biểu đồ cột | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 15 Bieu Do Cot A07

Câu hỏi:

   a. Năm nào sản lượng lương thực của Liên Bang Nga đạt cao nhất? Năm nào đạt sản lượng thấp nhất?

   b. Những năm nào có sản lượng lương thực cao hơn năm 2000?

   c. Những năm nào có sản lượng lương thực thấp hơn 60 triệu tấn?

Trả lời:

   a. Năm 2002 sản lượng lương thực của Liên Bang Nga đạt cao nhất. Năm 1998 đạt sản lượng thấp nhất.

   b. Những năm có sản lượng lương thực cao hơn năm 2000 là 2001, 2002 và 2005.

   c. Những năm có sản lượng lương thực thấp hơn 60 triệu tấn là năm 1998 và 1999.

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1012

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email