Giải Toán 4 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Chơi trò chơi “Thay chữ bằng số”:

Giải Toán 4 VNEN Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 19 Bieu Thuc Co Chua Hai Chu A01

Ví dụ mẫu:

Giải Toán 4 VNEN Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 19 Bieu Thuc Co Chua Hai Chu A02

Câu 2. Đọc kĩ nội dung và giải thích cho bạn (sgk)

Câu 3. Viết tiếp vào chỗ chấm

Trả lời:

   Giá trị của biểu thức a + b với a = 4 và b = 2 là 6

   Giá trị của biểu thức b +a với a = 4 và b = 2 là 6

   Giá trị của biểu thức a – b với a = 8 và b = 5 là 3

   Giá trị của biểu thức m x n với m = 5 và n = 9 là 45

Câu 4. Đọc kĩ nội dung sau và giải thích cho bạn (sgk)

Câu 5. Nêu kết quả tính

Giải Toán 4 VNEN Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 19 Bieu Thuc Co Chua Hai Chu A03

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 19 Bieu Thuc Co Chua Hai Chu A04

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 51 Toán 4 VNEN Tập 1). Viết tiếp vào ô trống (theo mẫu):

Giải Toán 4 VNEN Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 19 Bieu Thuc Co Chua Hai Chu A05

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 19 Bieu Thuc Co Chua Hai Chu A06

Câu 2. (trang 51 Toán 4 VNEN Tập 1). Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

    a. Giá trị của biểu thức a + b với a = 3 và b = 10 là ….

    b. Giá trị của biểu thức a + b với a = 25 và b = 10 là ….

    c. Giá trị của biểu thức m x n với m = 3 và m = 7 là ….

    d. Giá trị của biểu thức c : d với c = 18 và d = 3 là ….

Trả lời:

    a. Giá trị của biểu thức a + b với a = 3 và b = 10 là 3 + 10 = 13

    b. Giá trị của biểu thức a + b với a = 25 và b = 10 là 25 + 10 = 35

    c. Giá trị của biểu thức m x n với m = 3 và m = 7 là 3 x 7 = 21

    d. Giá trị của biểu thức c : d với c = 18 và d = 3 là 18 : 3 = 6

Câu 3. (trang 51 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính giá trị của biểu thức a – b nếu:

    a. a = 23 và b = 10

    b. a = 17cm và b = 8cm

    c. a= 25kg và b = 10kg

Trả lời:

a. a = 23 và b = 10

=> a – b = 23 – 10 = 13

b. a = 17cm và b = 8cm

=> a – b = 17 – 8 = 9

c. a= 25kg và b = 10kg

=> a – b = 25 – 10 = 15

Câu 4. (trang 52 Toán 4 VNEN Tập 1). Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Toán 4 VNEN Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 19 Bieu Thuc Co Chua Hai Chu A07

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 19 Bieu Thuc Co Chua Hai Chu A08

Câu 5. (trang 52 Toán 4 VNEN Tập 1). Điền dâu < = >:

Giải Toán 4 VNEN Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 19 Bieu Thuc Co Chua Hai Chu A09

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 19 Bieu Thuc Co Chua Hai Chu A10

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. (trang 52 Toán 4 VNEN Tập 1). Em viết biểu thức chứa hai chữ rồi cùng người lớn tính giá trị biểu thức khi thay hai chữ bằng các số khác nhau:

Trả lời:

Ví dụ mẫu:

Giải Toán 4 VNEN Bài 19: Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất giao hoán của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 19 Bieu Thuc Co Chua Hai Chu A11

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1127

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email