Giải Toán 4 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Chơi trò chơi “Nghĩ ra biểu thức chứa chữ”.

Ví dụ mẫu:

Biểu thức có chứa một chữ: a

Biểu thức có chứa hai chữ: a + b

Biểu thức có chứa ba chữ: a + b + c

Câu 2. Đọc kĩ nội dung sau và giải thích cho bạn (sgk)

Câu 3. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trả lời:

Giá trị của biểu thức a + b + c với a= 4, b=2 và c = 3 là 4 + 2 + 3 = 9

Giá trị của biểu thức a + (b + c) với a= 4, b=2 và c=3 là 4 + (2 + 3) = 4 + 5 = 9

Giá trị của biểu thức a – b + c với a=8, b=5 và c=7 là 8 – 5 + 7 = 10

Giá trị của biểu thức m x n + p với m=5, n=9 và p=10 là 5 x 9 + 10 = 45 + 10 = 55

Câu 4. Viết vào chỗ chấm và so sánh giá trị của (a+b) + c với giá trị của a + (b+c)

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 20: Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 20 Bieu Thuc Co Chua Ba Chu A01

=> giá trị của (a + b) + c = a + ( b + c)

Câu 5. Viết vào chỗ chấm thích hợp

   a. (10 + 25) + 30 = 10 + (25 + …)

   b. (9 + 13) + 27 = …. + (13 + 27)

Trả lời:

   a. (10 + 25) + 30 = 10 + (25 + 30)

   b. (9 + 13) + 27 = 9 + (13 + 27)

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 54 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính giá trị của biểu thức m + n – p, nếu:

   a. m = 5, n = 7, p = 8

   b. m = 10, n = 14, p = 20

Trả lời:

   a. m = 5, n = 7, p = 8

   => m + n – p = 5 + 7 – 8 = 4

   b. m = 10, n = 14, p = 20

   => m + n – p = 10 + 14 – 20 = 4

Câu 2. (trang 54 Toán 4 VNEN Tập 1). Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Toán 4 VNEN Bài 20: Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 20 Bieu Thuc Co Chua Ba Chu A02

Trả lời:

a b c a + b + c a – b + c a + b x c (a + b) : c

6

3

3

6 + 3 + 3 = 12

6 – 3 + 3 = 6

6 + 3 x 3 = 6 + 9 = 15

(6 + 3) : 3 = 9 : 3 = 3

10

2

6

10 + 2 + 6 = 18

10 – 2 + 6 = 14

10 + 2 x 6 = 10 + 12 = 22

(10 + 2) : 6 = 12 : 6 = 2

12

3

5

12 + 3 + 5 = 20

12 – 3 + 5 = 14

12 + 3 x 5 = 12 + 15 = 27

(12 + 3) : 5 = 15 : 5 = 3

30

5

7

30 + 5 + 7 = 42

30 – 5 + 7 = 32

30 + 5 x 7 = 30 + 35 = 65

(30 + 5) : 7 = 35 : 7 = 5

Câu 3. (trang 54 Toán 4 VNEN Tập 1). Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

   a. (204 + 514) + 380 = 204 + (… + 380)

   b. (89 + 173) + 627 = 89 + (173 + … )

   c. (m + n) + p = …. + (n + p)

Trả lời:

   a. (204 + 514) + 380 = 204 + (514 + 380)

   b. (89 + 173) + 627 = 89 + (173 + 627 )

   c. (m + n) + p = m + (n + p)

Câu 4. (trang 54 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Giải Toán 4 VNEN Bài 20: Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 20 Bieu Thuc Co Chua Ba Chu A03

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 20: Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 20 Bieu Thuc Co Chua Ba Chu A04

Câu 5. (trang 54 Toán 4 VNEN Tập 1). Tính:

   a. a + b x c với a = 3, b = 5, c = 7

   b. a – b : c với a = 40, b = 60, c = 6

   c. a x b : c với a = 18, b = 6, c = 3

Câu 6. (trang 54 Toán 4 VNEN Tập 1). Một xã có 4320 người. Sau một năm số dân của xã đó tăng thêm 80 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 72 người. Hỏi sau hai năm, số dân của xã đó là bao nhiêu người?

Trả lời:

Sau hai năm xã đó tăng số người là:

    80 + 72 = 152 (người)

Sau hai năm, số dân của xã đó có số người là:

    4320 + 152 = 4472 (người)

Đáp số: 4472 người

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. (trang 55 Toán 4 VNEN Tập 1). Em nghĩa ra biểu thức có chứa ba chữ rồi đó người lớn tính giá trị biểu thức khi thay các chữ bằng những số khác nhau. Em kiểm tra xem người lớn tính đúng không?

Trả lời:

Ví dụ mẫu: Biểu thức có chứa ba chữ:

Giải Toán 4 VNEN Bài 20: Biểu thức có chứa ba chữ. Tính chất kết hợp của phép cộng | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 20 Bieu Thuc Co Chua Ba Chu A05

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt đánh giá: 1023

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email