Giải Toán 4 VNEN Tập 1

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Câu 1. Thi vẽ sơ đồ (sgk)

Câu 2. Đọc bài toán sau, quan sát sơ đồ tóm tắt, viết tiếp vào chỗ chấm trong bài toán cho thích hợp

Bài toán: Tổng của hai số là 90. Hiệu hai số là 20. Tìm hai số đó

Cách 1:

    Hai lần số bé là: 90 – 20 = 70

    Số bé là: 70 : 2 = 35

    Số lớn là: 90 – 35 = 55

Đáp số: số bé 35

     số lớn 55

=> SỐ BÉ = (TỔNG – HIỆU) : 2

Cách 2:

    Hai lần số lớn là: 90 + 20 = 110

    Số lớn là: 110 : 2 = 55

    Số bé là: 55 – 20 = 35

Đáp số: số bé 35

     số lớn 55

=> SỐ LỚN = (TỔNG + HIỆU) : 2

Câu 3. Giải bài toán sau bằng hai cách

Tổng của hai số là 110. Hiệu của hai số là 30. Tìm hai số đó

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 22: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 22 Tim Hai So Khi Biet Tong Hieu A01

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Câu 1. (trang 58 Toán 4 VNEN Tập 1). Tổng của hai số là 100, hiệu của chúng là 20. Tìm hai số đó.

Trả lời:

Giải Toán 4 VNEN Bài 22: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. | Hay nhất Giải bài tập Toán 4 VNEN Bai 22 Tim Hai So Khi Biet Tong Hieu A02

Câu 2. (trang 58 Toán 4 VNEN Tập 1). Tổng số tuổi của bố và mẹ là 69 tuổi. Bố hơn mẹ 5 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi? Mẹ bao nhiêu tuổi?

Trả lời:

Cách 1:

Hai lần số tuổi của bố là: 69 + 5 = 74

Số tuổi của bố là: 74 : 2 = 37 (tuổi)

Số tuổi của mẹ là: 69 – 37 = 32 (tuổi)

Đáp số: bố 37 tuổi

mẹ 32 tuổi

Cách 2:

Hai lần số tuổi của mẹ là: 69 – 5 = 64

Số tuổi của mẹ là: 64 : 2 = 32 (tuổi)

Số tuổi của bố là: 32 + 5 = 37 (tuổi)

Đáp số: mẹ 32 tuổi

bố 37 tuổi

Câu 3. (trang 58 Toán 4 VNEN Tập 1). Hai bạn Hằng và Hương hái cam trong vườn, được tất cả 126 quả. Hương hái được ít hơn Hằng 18 quả. Hỏi mỗi bạn hái được bao nhiêu quả cam?

Trả lời:

Cách 1:

    Hai lần số quả cam Hằng hái được là: 126 + 18 = 144 (quả)

    Số quả cam Hằng hái được là: 144 : 2 = 72 (quả)

    Số quả cam Hương hái được là: 126 – 72 = 54 (quả)

Đáp số: Hằng 72 quả

     Hương 54 quả

Cách 2:

    Hai lần số quả cam Hương hái được là: 126 – 18 = 108 (quả)

    Số quả cam Hương hái được là: 108 : 2 = 54 (quả)

    Số quả cam Hằng hái được là: 54 + 18 = 72 (quả)

Đáp số: Hương 54 quả

        Hằng 72 quả

Câu 4. (trang 58 Toán 4 VNEN Tập 1). Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 1 tấn 5 tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 3 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg thóc?

Trả lời:

Đổi: 1 tấn 5 tạ = 1500 kg thóc

    3 tạ = 300 kg

Hai lần thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số kg thóc là: 1500 + 300 = 1800 (kg)

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số kg thóc là: 1800 : 2 = 900 (kg)

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số kg thóc là: 1500 – 900 = 600 (kg)

Đáp số: thửa thứ nhất 900 kg

     thửa thứ hai 600 kg

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Câu 1. (trang 58 Toán 4 VNEN Tập 1). Em điền số liệu thích hợp vào chỗ chấm trong các bài sau rồi giải các bài toán đó:

1. Tổng số gà và vịt bác Ba nuôi được là …. con. Số gà hơn số vịt là …. con. Hỏi bác Ba nuôi được bao nhiêu con gà? Bao nhiêu con vịt?

2. Tổng số tuổi của hai chị em trong gia đình là …. tuổi. Em ít hơn chị …. tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi?

Trả lời:

Điền vào chỗ chấm:

1. Tổng số gà và vịt bác Ba nuôi được là 150 con. Số gà hơn số vịt là 30 con. Hỏi bác Ba nuôi được bao nhiêu con gà? Bao nhiêu con vịt?

2. Tổng số tuổi của hai chị em trong gia đình là 30 tuổi. Em ít hơn chị 5 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

1. Tổng số gà và vịt bác Ba nuôi được là 150 con. Số gà hơn số vịt là 30 con. Hỏi bác Ba nuôi được bao nhiêu con gà? Bao nhiêu con vịt?

Cách 1:

    Hai lần số con gà là: 150 + 30 = 180 (con)

    Số con gà là: 180 : 2 = 90 (con)

    Số con vịt la: 150 – 90 = 60 (con)

Đáp số: gà 90 con

     vịt 60 con

Cách 2:

    Hai lần số con vịt là: 150 – 30 = 120 (con)

    Số con vịt là: 120 : 2 = 60 (con)

    Số con gà la: 60 + 30 = 90 (con)

Đáp số: vịt 60 con

     gà 90 con

2. Tổng số tuổi của hai chị em trong gia đình là 30 tuổi. Em ít hơn chị 5 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi?

Cách 1:

    Hai lần số tuổi chị là: 30 + 6 = 36 (tuổi)

    Số tuổi chị là: 36 : 2 = 18 (tuổi)

    Số tuổi em là: 30 – 18 = 12 (tuổi)

Đáp số: chị 18 tuổi

     em 12 tuổi

Cách 2:

    Hai lần số tuổi em là: 30 – 6 = 24 (tuổi)

    Số tuổi em là: 24 : 2 = 12 (tuổi)

    Số tuổi chị là: 12 + 6 = 18 (tuổi)

Đáp số: em 12 tuổi

     chị 18 tuổi

 

Bài giải này có hữu ích với bạn không?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số lượt đánh giá: 948

Chưa có ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!

Print Friendly, PDF & Email